O projektech lze hlasovat prostřednictvím mobilního rozhlasu na tomto odkazu. „Každý hlasující má k dispozici dva hlasy. Ty může přidělit buď jednomu z projektů, nebo je rozdělit mezi návrhy dva,“ upřesnila mluvčí litoměřické radnice Michaela Rozsypalová.

Vítězné projekty pak město finančně podpoří. V participativním rozpočtu rozděluje stejně jako loni milion korun. Jak ale radnice upozorňuje, některé návrhy může město uskutečnit jinou formou, než je participativní rozpočet. Případně se zjistí, že jsou již některé návrhy zahrnuty v rozvojových plánech obce.

Do aktuálního ročníku participativního rozpočtu Litoměřičané poslali dohromady 44 nápadů. Ne všechny návrhy však splňovaly potřebná kritéria stanovená pravidly participativního rozpočtu, do finále se tak dostalo 10 projektů.

A které nápady v letošním roce o podporu usilují?

1. Stojan na jízdní kola před Zubní klinikou Litoměřice

Umístit před Zubní kliniku Litoměřice stojan na jízdní kola, který bude sloužit nejen jejím klientům, ale i široké veřejnosti.

2. Revitalizace studánky

Studánka v ulici U Pramene se nachází na místě, kterým prochází návštěvníci litoměřického koupaliště, mnozí turisté apod. Bohužel v současnosti je zde uvítá padající omítka na nevzhledné zdi, která lemuje studánku na začátku i konci ulice. Místo okolo studánky je dlouhodobě neudržované, zarostlé a zaneřáděné odpadky. Zkulturnění tohoto frekventovaného místa a malebného litoměřického zákoutí náležejícímu k městské památkové rezervaci přispěje k pozitivnímu vnímání Litoměřic jak mezi občany, tak mezi návštěvníky.

3. Discgolfové hřiště

Cílem projektu je kultivace veřejného prostranství a vytvoření nové příležitosti pro sportovní aktivitu našich občanů. Lokalitou bude oblast kolem Psího hřiště v Pokraticích směrem k zahrádkám.

4. Společně si hrajeme

Obsahem projektu je umístění nového herního prvku v podobě trampolíny na dětské hřiště v areálu ZŠ Havlíčkova, které slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti. Dětské hřiště je místem společného setkávání dětí, ale i rodičů. Umístění herního prvku, který je pro široké věkové rozpětí pomůže dětem vyplnit volný čas smysluplně s důrazem na rozvoj koordinace a tělesné zdatnosti. Zatraktivnění místa setkávání na dětském hřišti

Participativní rozpočet je jedním z důležitých principů podílení se občanů na organizaci města. Zdravé město Litoměřice ho vypisuje od roku 2016, přičemž za tu dobu vzniklo už několik zajímavých projektů.

Jedná se například o bosou stezku v areálu Základní školy U Stadionu nebo instalaci houpacích sítí na Střeleckém ostrově.

5. Parkourové hřiště

Cílem je vybudování Parkourového hřiště s přeskoky, balančními prvky, odrazovými prvky a odrazovým pásem pro nácvik akrobatických prvků. Jedná se o populární typ hřiště, který podporuje fyzickou zdatnost a poskytuje novou možnost pohybové aktivity v našem městě.

6. Rekonstrukce dětského hřiště

Oprava dětského hřiště v Kosmonautovce. Zajištění nového oplocení, povrchu hřiště, basketbalových košů, případně lze prostor doplnit lavičkami. Cílem je revitalizovat prostor využívaný mládeží i dětmi a zatraktivnění frekventovaného koutu města.

7. Severka pro život

Cílem projektu je zlepšení kvality veřejného prostoru v okolí Severky pomocí revitalizace protihlukové stěny, prostřednictvím muralu a umění ve veřejném prostoru, autobusové zastávky i jejího přilehlého okolí. V rámci tzv. muralu a umění ve veřejném prostoru budou použity zejména přírodní náměty z blízkého okolí Českého středohoří např. Radobýl, Bílá stráň. Projekt má lidem nabídnout zklidnění nejen od hlučné komunikace, ale i přetechnizované doby a poskytnout jim motivaci k aktivnějšímu, zdravějšímu životu, skrze propojením urbanismu s uměním a přírodou. Projektem se podpoří kompaktní a harmonický celkový dojem z této lokality.

8. Stolní tenis na sídliště

Stolní tenis na sídliště je projekt, při kterém dojde k revitalizaci stávající stolů v ulicích Jiřího z Poděbrad a v ulici Seifertova. Dále se umístí stoly nové na sídlištích (nebo areálech škol) v Litoměřicích, vždy dle finančních nákladů na jejich vybudování do vyčerpání prostředků, vyčleněných na tento projekt. Pingpongové stoly mohou sloužit celoročně jako jednoduchý způsob sportování a společenské aktivity pro mnoho lidí. Venkovní stoly jsou vybaveny speciální sítí a zájemci o tuto aktivitu si přinesou pouze vlastní pálky a míčky. Projekt chce podpořit život na sídlištích a zlepšit tak celkový dojem z lokalit kde žijeme.

9. Soutěž pro umělecké dílo v Jiráskových sadech

V rámci projektu se uspořádá soutěž na nové umělecké dílo, které by mohlo být umístěno místo stávající sochy „Čest a sláva Sovětské armádě“ v Jiráskových sadech. Snahou je tak reagovat na politicky zatížené dílo, k jehož přemístění byla sepsána petice. Peníze určené na tento projekt poslouží jako finanční základ pro nové dílo. Vzhledem k nákladnosti tohoto projektu může pomoci následnému dofinancování veřejná sbírka.

10. Rozšíření a vylepšení Workoutového hřiště

Projekt se soustřeďuje na Workoutové hřiště na Střeleckém ostrově. Stávající hřiště je hojně využíváno širokou veřejností a jedná se tak o možná nejvyužívanější hřiště tohoto druhu v Litoměřicích. Cílem je proto rozšířit hřiště o novou plochu, kde bude umístěna vyšší a širší hrazda i bradla. Prostřednictvím těchto nových prvků se dá lépe trénovat více gymnastických cviků. Mimo jiné tím vznikne více místa pro návštěvníky workoutu.

Mohlo by vás zajímat: Nemohli prodávat venku, začali zvát lidi k sobě. Víno teď pijí k hudbě a divadlu

Kvůli covidu změnili v Johannu W byznys plán. Export a gastronomii přetlačila kultura | Video: Deník/Jaroslav Balvín