„Zvýšením ceny parkovného chceme motivovat řidiče, aby zde nestáli celý den, ale jen po dobu nezbytně nutnou," vysvětlil místostarosta Karel Krejza a upozornil, že dosavadní ceny neodpovídaly cenovým hladinám srovnatelných měst.

Zajímavostí je, že elektromobily budou moci v Litoměřicích od 15. září, kdy nařízení rady města vejde v platnost, parkovat zdarma. „Chceme tak podpořit dopravu, která nezatěžuje životní prostředí," dodal místostarosta města, které již vyhlásilo výběrové řízení na pronájem několika elektromobilů pro potřeby úřadu a jeho příspěvkových organizací.

Další novinkou je zařazení ulice Ostrovní a části ulice Marie Pomocné do seznamu místních komunikací s placeným stáním vyhrazeném osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou. Cílem je zpřehlednit v této oblasti parkování. Tedy zrušit celodenní stání a docílit přesunu zde stojících aut na nově vybudované parkoviště u nedalekého autobusového nádraží s kapacitou zhruba stovky míst.

Eva Břeňová