Na Mírovém náměstí stojí půl hodina pět korun, jedna hodina deset, dvě hodiny třicet korun a každá další započatá pak dvacetikoruna.

„U autobusového nádraží řidiči zaplatí za první dvě hodiny 13 korun, za další dvě o pětikorunu více. Celodenní stání zde stojí 30 korun," informoval ředitel Technických služeb města Litoměřice Ivo Elman. Platbu je přitom možné uhradit i prostřednictvím SMS.

Podle místostarosty Pavla Grunda byly při stanovení taxy zohledněny hlavně potřeby lidí cestujících vlakem nebo autobusem do zaměstnání, kteří zde potřebují celý den parkovat. „Proto je cena za celodenní parkování takto zvýhodněná," uvedl místostarosta.

Se zpoplatněním parkování na novém parkovišti, vybudovaném v rámci projektu "Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží (1. etapa)", bylo počítáno již před podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad.

V žádosti o dotaci a studii proveditelnosti projektu byl proto již kalkulovaný provozní příjem zohledněn. „Bude dodrženo pravidlo, podle kterého provozní příjmy nesmí převýšit provozní náklady. Tudíž nehrozí, že by dotace městu byla krácena," ujistila projektová manažerka městského úřadu Dana Svobodová.

Eva Břeňová