Automaty nově umožní řidičům platit nejen mincemi, jako dosud, ale také platební kartou nebo telefonem. První půlhodina parkování vyjde na 10 korun, každá další hodina pak na 20 korun. Uvedené ceny jsou platné od pondělí do pátku, vždy od 8 do 16 hodin, jinak je parkování zdarma.

Cena za parkování se v Lovosicích od zavedení prvních automatů zvyšuje vůbec poprvé. Původně tu řidiči platili 5 nebo 10 korun.

Parkování je zpoplatněno pouze v ulicích Osvoboditelů, 8. května a na Václavském náměstí. „Ke zvýšení poplatku nás vedlo několik okolností. Prvním důvodem jsou zvyšující se náklady na údržbu a provoz parkovacích automatů a všeobecný růst cen. Problém stále hustší dopravy nás vede ke snaze odklonit provoz z hlavních tahů města a trochu jim ulevit. Doufáme, že tímto krokem motivujeme řidiče využívat parkovací místa vzdálenější od centra, ale bez poplatků,“ vysvětlil starosta Lovosic Milan Dian.