Minimální vyvolávací cena, stanovená na 1556 korun za metr čtvereční, byla ve všech případech navýšena.

„Nejlevnější pozemek byl prodán za 1576 korun za metr čtvereční a nejdražší se vyšplhal až na 1896 korun za metr," informovala Lenka Jindřichová z majetkového odboru městského úřadu. Nejmenší prodávaná parcela dosahovala rozměru 687 metrů čtverečních, nejrozlehlejší měří 1218 metrů čtverečních.

Po ukončení licitace uhradili její vítězové do pokladny městského úřadu kauci 10 tisíc korun, kterou potvrdili vážnost svého úmyslu. Pokud 10. prosince schválí městské zastupitelstvo kupní smlouvy, dojde k jejich podpisu oběma stranami a k úhradě kupní částky ponížené o tuto desetitisícovou kauci.

Následně stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí, která obsáhne i dohodu o umístění stavby, a uhradí 50 tisíc korun (+DPH). Částka souvisí s vybudováním přípojek k pozemku (voda, kanalizace, plyn) a zahrnuje i spoluúčast na vybudování komunikace, kterou město postaví v příštím roce.

Veřejné licitace se mohly účastnit pouze fyzické osoby. Upozorněny byly na fakt, že stavby typu bungalovu a jim podobné nezískají stavební povolení.

Již 11. listopadu se uskuteční další veřejná licitace, jíž se může zúčastnit fyzická i právnická osoba. Tentokráte půjde o to, kdo získá do svého majetku budovu na litoměřickém Tyršově náměstí č.p. 263. Licitace začíná v 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu na Mírovém náměstí. Minimální vyvolávací cena byla stanovena na 1 milion 300 tisíc 670 korun.

Jde o kulturní památku, která byla využívána k nebytovým a administrativním účelům. Zadní částí je připojena k hradbám. Přístup k ní vede přes zahradu přímo z Tyršova náměstí. Je zde možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. „Nemovitost si lze prohlédnout 4. listopadu v době od 16.30 do 17 hodin," informovala na závěr Lenka Jindřichová.

Eva Břeňová