V provozu je od roku 2012. Za šest let se její kapacita naplnila natolik, že je potřeba ji zvětšit. Řeč je o skládce odpadu ve Štětí, kterou chce firma Mondi rozšířit. Rozhodnutí vzbudilo mezi některými obyvateli vlnu nevole.

„Rozšíření skládky je na tomto místě plánováno dlouhodobě, odpovídá i územnímu rozvoji regionu. Skládka slouží k ukládání ostatních, už nerecyklovatelných průmyslových odpadů z procesu třídění a recyklace papíru. V menší míře slouží i pro místní komunitu a podnikatele ve Štětí,“ přiblížil záměr Jan Koubský z Mondi Štětí.

Nová část bude navazovat na nynější areál. Rozšíření se bude týkat části směrem k Hoštce a bude ohrazeno oplocením. Papírna Mondi chce na rozšířenou část skládky uložit víc než 50 tisíc tun odpadu.

Rozšíření skládky nic nebrání ani z pohledu odboru životního prostředí krajského úřadu, který vypracoval posudek týkající se vlivu stavby na životní prostředí. „Těmto rozšířením byl udělen souhlas, neboť nedochází k významnému vlivu na životní prostředí. Skládka už na místě je a ani její rozšíření nic významně nezmění. O tom svědčí i čtyři stanoviska, která k tomuto závěru přišla a která se shodují,“ uvedla pro Český rozhlas mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Z dokumentu vyplývá, že skládka nemá podle posudků vliv na životní prostředí a vliv na obyvatelstvo i veřejné zdraví jsou nevýznamné. Skládka a její rozšíření nebude mít větší vliv ani na biodiverzitu nebo biologickou rozmanitost uvnitř oploceného areálu a biodiverzita v okolí skládky by neměla být ohrožena, protože cenné lokality jsou odděleny plotem.

S tím nesouhlasí Jan Peser, který na facebookové stránce Město Štětí rozpoutal na toto téma bouřlivou diskuzi. Dlouhodobě upozorňuje na negativní dopad nejen skládky, ale i jejího neuváženého vytváření, na okolní faunu a flóru. Nedaleko se totiž nalézá přírodní památka Bílé stráně, botanicky velmi zajímavé území s řadou vzácných rostlinných druhů. Kritizuje také přístup vedení města Štětí ohledně informování občanů.

„Proběhlo oznámení a město sice splnilo ohlašovací povinnost záměru, ale opět to ‚šikovně schovalo‘. Město dopředu vědělo o tom, že se bude skládka rozšiřovat, ale nevšiml jsem si, že by naléhalo na občany, aby vytvářeli méně odpadů nebo více recyklovali,“ kritizoval přístup města Peser.

Vedení města kritiku odmítá

S jeho názorem však vedení radnice nesouhlasí. „Vybudování a rozšiřování skládky ve dvou etapách je zaneseno v územním plánu už z roku 2005, který je k nahlédnutí na webových stránkách města. Skládka navíc nepatří městu, ale soukromé firmě. V posledních 3 letech jsme také sbírali podněty k aktualizaci územního plánu a s podnětem ohledně skládky žádný z občanů nepřišel,“ reagoval místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

„Nesouhlasím ani s tím, že město nenabádá k třídění odpadu. Například už přes rok vycházejí v městském zpravodaji příspěvky věnované právě třídění odpadu a město například podporuje i preventivní akce na školách,“ dodal místostarosta.

K rozšíření skládky se nestaví negativně ani někteří obyvatelé Štětí. „Proběhla studie a nezjistila negativní vliv vůči okolnímu prostředí. Když stavba bude v pořádku a splní požadavky, aby nebezpečné látky neunikly do okolí, tak nevidím problém. V každém průmyslovém odvětví vznikají nebezpečné odpady,“ nechal se slyšet například Václav Rendl.