"Společnost skladovala anorganické sloučeniny k výrobě buničiny ze dřeva i roztoky obsahující lignin a pryskyřici. Uchovávala také ropné látky jako je mazut. U tanků, v nichž látky měla, však v zákonných intervalech neověřovala těsnost. Zjistili jsme také, že některé záchytné jímky pod jednotlivými skladovacími tanky měly porušený plášť. Nebyla tak zajištěna dostatečná ochrana před jejich únikem do okolního prostředí," řekl ČTK ředitel ústeckého inspektorátu ČIŽP Jaroslav Vacek.

Některé látky byly podle inspektorů skladovány ve velkých objemech, i tisících metrů krychlových. ČIŽP měla podle Vacka připomínky ke skladování už v minulosti. Vyjádření společnosti ČTK zjišťuje.

Společnost podle inspektorů pochybila i při sledování kvality odpadních vod vypouštěných z čistírny. "U některých ukazatelů nebyla dodržena předepsaná četnost odběru vzorků," dodal Vacek.

Papírna ve Štětí je největším výrobcem papírových obalů a buničiny v Česku. Jihoafrický koncern Mondi působí ve více než 30 zemích a zaměstnává 24.000 lidí. Loni investoval ve svém podniku ve Štětí přes dvě miliardy korun. Ve firmě tak vzniklo 60 nových pracovních míst.