Soutěžit mohou žáci a studenti základních a středních škol. Mají se zamyslet nad citací z pera spisovatele Alberta Maltze popisujícího osud politického židovského uprchlíka, novináře Egona Ervína Kische.

„Kisch bydlel v zařízeném pokoji v ubohé newyorské čtvrti muž exilu, který zde našel klid. Jako jiní političtí emigranti oné hořké epochy bydlel už v mnoha zemích, aniž věděl, kdy bude muset putovat dál nebo z čeho bude živ nebo jak s ním bude jednat policie nového státu,“ zní citace k zamyšlení.

Práce musí být předány nebo odeslány na adresu vzdělávacího oddělení památníku do 13. dubna s názvem díla, jménem autora a jeho věkem, kategorií, datem narození, adresou a dalšími náležitostmi popsanými na webu památníku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června v Terezíně.

Ředitelka Diakonie Litoměřice Irena Opočenská.
Diakonie slaví "25" a chystá rošádu