Nejnákladnější byly během posledních pěti let opravy zdí utvářející základní tvar Malé pevnosti. Ty by měly letos nebo příští rok skončit. To však nejsou zdaleka všechny zdi. Další stovky metrů zdí a objektů návštěvník nevidí, i ty bude třeba opravit.

„Mimo to se provádí poměrně nákladné opravy střech poškozených krovů i krytin. Připravujeme projekt na rekonstrukci střechy dlouhého bloku bývalých stájí. Čerstvě jsme získali od státu jeden objekt v Dlouhé ulici v Terezíně, hned proti židovské modlitebně. Je v poměrně špatném stavu a my ho chceme přestavět na ubytovnu pro účastníky seminářů. Současná ubytovací kapacita už neodpovídá potřebám Památníku," vysvětluje Stanislav Krejný, vedoucí technického oddělení Památníku Terezín.

Pracovníci technického oddělení Památníku měli před lety hodně starostí s obnovením bronzových tabulek na náhrobcích na Národním hřbitově, které pobertové odlámali a zpeněžili ve sběrnách kovového odpadu.

Památník Terezín má ve správě i další objekty nacházející se mimo Malou pevnost. Je to například v Litoměřicích pietní místo v bývalé vápence pod Radobýlem, kterou nacisté upravili pro potřebu zpopelnění obětí sousedního koncentračního tábora. Ten zde vznikl v roce 1944 pro potřebu otrocké práce při výstavbě podzemní továrny Richard I a II a výroby. Do konce války v něm zahynulo na 4 500 osob.

Pietní místo s kovovým sousoším Jiřího Sozanského není z důvodů odlehlosti od Malé pevnosti tak často navštěvováno. Výpravy sem přijíždějí jen několikrát do roka. Přesto si jeho údržba žádá nemalé prostředky.

DO SPRÁVY PAMÁTNÍKU patří i komín bývalé vápenky a později krematoria nacistického koncentračního tábora Litoměřice. Každých deset let prochází revizí a opravami. Řemeslníci na něm nyní provádějí vyspárování zdiva a nátěr kovových konstrukcí. Zdroj: Deník/Karel Pech