Program je určen na podporu obnovy zejména drobnějších kulturních památek, které se nacházejí mimo památkově chráněná území a nejsou ani národní kulturní památkou. Město Lovosice jako obec s rozšířenou působností obdrželo v „Rozpisu státní finanční podpory pro rok 2011“ od Ministerstva kultury ČR částku 723 tisíc Kč.

„Letos se o dotace přihlásilo celkem 7 žadatelů a všichni dostali od výběrové komise radnice Lovosic šanci“, uvedl Robert Paťcha, referent státní památkové péče. Zkompletované žádosti byly zaslány na ministerstvo a očekává se jejich brzké schválení.

Některé památky jsou opravovány na etapy – jde např. o restaurování barokního soklu v Boreči (II. etapa – doporučený finanční příspěvek 187 tisíc Kč) nebo o pokračování obnovy náhrobků židovského hřbitova v Libochovicích (II. etapa – doporučeno 80 tisíc Kč).

IV. etapa opravy starobylé dřevěné zvonice v Sutomi by měla získat 113 tisíc. Několik let se opravuje také Lucký mlýn, letos byla na obnovu mlýnského kola, výplní otvorů a omítek v areálu určena dotace ve výši 90 tisíc Kč.

Na obnovu ohradní zdi fary v Dlažkovicích byl přiřčen finanční příspěvek ve výši82 tis. korun a na opravu zdi v zámku Skalka ve Vlastislavi 86 tis, Kč. Dotace ve výši 85 tisíc korun by měla připadnout po schválení na opravu části hradebních zdí tvrze Bílý Újezd.

Práce probíhají pod dozorem státní památkové péče Města Lovosic a Národního památkového ústavu Ústí nad Labem.

Seznam památek
Boreč – restaurování barokního soklu II. etapa
Libochovice – obnova náhrobků židovského hřbitova II. etapa
Sutom – oprava starobylé dřevěné zvonice IV. etapa
Lucký mlýn, tvrz
Dlažkovice – obnova ohradní zdi fary
Vlastislav – oprava zdi zámku Skalka
Bílý újezd – oprava zdí tvrze

Eva Hozmanová