Klid a malebnost dokreslují historická stavení a několik roubenek pocházejících i z 18. století. Od roku 1995 tak Chotiněves díky nim patří mezi sedmičku obcí na Litoměřicku, které jsou zapsané jako vesnická památková zóna. Tato památková ochrana s sebou ale nese i úskalí, které mimo jiné starosta obce popisuje v rozhovoru.

Zdroj: DeníkCo se v Chotiněvsi podařilo v poslední době dokončit?
Spíš bych začal tím, co se zatím nepodařilo. Nepovedlo se nám dokončit rekonstrukci kulturního domu. Rozpočet je tam přibližně šest milionů a v současné době je hotová zhruba třetina prací. Prostory kulturního domu opravujeme pátým rokem a bez dotací se jako malá obec neobjedeme. Bohužel podmínky dotačních titulů nám nyní nepřejí. I z tohoto důvodu nyní rekonstrukce kulturního domu nepokračuje. Pokud nyní dotace nevyjde, vezme si obec na její dokončení nejspíš úvěr.

Máte nyní nějaké náhradní prostory, kde se dají pořádat společenské nebo kulturní akce?
To ano. Máme prostory v nedávno zrekonstruovaném objektu hasičárny, kde veškeré akce pořádáme. Další se konají i v prostoru hřiště. Kvůli covidu jich ale v poslední době příliš nebylo.

Obec Chotiněves. Mezi historickou zástavbou v podobě stavení či roubenek pocházejících i z 18. století, které jsou památkově chráněné, stojí i novější domy ze století minulého.
FOTO: Deník se vydal na návštěvu do Chotiněvsi. Prohlédněte si ji

Připravujete i další projekty?
Máme toho rozpracováno více. Podali jsme například žádost o dotaci na revitalizaci spodního rybníka v Jištěrpech. Ten je potřeba opravit, protože protéká. Ještě letos začne také oprava sloupu se sochou svatého Vavřince.

Sloup stál dříve na kraji obce u hlavní silnice a nyní tam není. Co se s ním stalo?
V současné době je tam pouze podstavec. Asi před dvěma až třemi lety se u sloupu otáčel nějaký kamioňák, který ho srazil. Ani se neobtěžoval nám dát vědět a odjel. Socha i sloup jsou po tomto incidentu v hrozném stavu a my jsme celou dobu čekali na vhodnou dotaci. To se podařilo letos a nyní si ji už odvezl akademický sochař pan Libor Pisklák, který bude sochu i sloup restaurovat. Její obnova vyjde na 500 tisíc korun, přičemž 400 tisíc nám přispěl Ústecký kraj.

Je v Chotiněvsi hospoda nebo obchod?
Hospoda bývala kdysi v kulturním domě, ale už je zrušená. Nyní tu nefunguje ani obchod. Manželé, kteří ho provozovali, už na to nestačili. Pak ho převzal vietnamský obchodník, ale neuživil se tady. Navrhoval jsem, aby službu v podobě obchodu provozovala obec sama, protože tu byl ze strany obyvatel o ní zájem, neprošlo to však zastupitelstvem.

Sušárna z roku 1927, česačka z roku 1965. Na statku Karla Lebedy v Tuchořicích se zpracovává chmel na technických unikátech.
Sklizeň chmele byla mimořádně dlouhá. Úroda ale stojí za to

Chotiněves patří mezi obce, které jsou na seznamu vesnických památkových zón. Omezuje vás tato skutečnost v něčem a máte vůbec možnost nějaké nové výstavby?
Svým způsobem je to šílený problém, který vznikl v devadesátých letech. Obraceli jsme se v této věci na vládu, psali jsme dopisy i vyjádření zastupitelstva obce, že zónu chceme zrušit. Nebylo to ale nic platné. Moc možností, aby se obec rozrůstala, tedy není. V současné době se to začalo trochu hýbat. Jsme ve stadiu, kdy pracujeme na změně územního plánu. Díky tomu, by mohly být povoleny některé nové stavby. To ještě v roce 2010, když byl územní plán schválený, nepřicházelo v úvahu.

Zdroj: DeníkPo změně v územním plánu tedy budete mít nějaké plochy, kam se obec bude moci rozvíjet nebo kde bude možné stavět?
Obec konkrétně plochy, kde by mohla stavět, nemá. Nejsou tu totiž dořešené některé pozemky, které patří státu. Například za kulturním domem je plocha, kde by se tři až čtyři rodinné domy postavit mohly, pozemek ale patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Řeší se například soukromá plocha na druhém okraji obce, kde stojí bývalý kravín. Tam by jeden či dva domy mohly být povolené. Jako obec chceme ale rozhodovat o tom, jaký typ domů se tu postaví tak, aby ten ráz vesnice nebyl porušený. To se tu v minulosti také mnohokrát dělo a některé tyto „novostavby“ se sem vůbec nehodí.

22. ročník závodu horských kol Velkou cenu Lafarge Cement.
OBRAZEM: Od čížkovické cementárny startoval závod. Cyklisté si mákli

Máte v obci k dispozici obecní byty?
Ano, dohromady dvanáct. Jsou různě rozmístěné, kdy v budově obecního úřadu jsou tři, v bývalé škole pět a nad kulturním domem čtyři.

Jak to v Chotiněvsi vypadá s babyboomem? Přibývají vám noví občánci?
Ano. Pořádáme i pravidelná vítání občánků s tím specifikem, že vždy jen pro jedno konkrétní dítě a jeho rodinu.