„Část památek je dosud zatopena, a nebylo proto možné provést jejich detailní prohlídku. V ohrožených oblastech bylo zkontrolováno 99 památek v 56 obcích, zatopeno bylo 41 památek," uvedla Brožová. Zatím ale nejsou nahlášeny všechny škody, známy by měly být do konce června.

Největší škody napáchala voda na památkách v Křešicích, památkově chráněný dům a dvě vesnické usedlosti byly zaplavené do výše dvou metrů, barokní kostel Panny Marie z počátku 18. století do čtyř metrů. „Všechny tyto památky přitom patří k těm nejhodnotnějším na Litoměřicku," uvedla mluvčí.

Poškozený povodní je také lodní přístav ve Vědomicích naproti Roudnici nad Labem nebo čtyři venkovské usedlosti v Počeplicích, které jsou součástí Štětí. Voda zasáhla také kostely v Počaplech a Libotenicích. Před záplavami se naopak podařilo uchránit většinu památek v Terezíně.

V porovnání s rokem 2002 letošní povodně napáchaly na památkovém fondu Ústeckého kraje méně škod. „U většiny staveb lze předpokládat poškození vnitřních a vnějších omítek, podlah, což se stalo 
i při povodních v roce 2002. Až na výjimky, jako je například dům na Lodním náměstí v Litoměřicích a jez Dolského mlýna, jejichž stav je po povodních kritický, se zdá, že 
povodně vážnějším způsobem nenarušily statiku památkových objektů," dodala.