„Téměř všechny třešně nám pomrzly ještě v květu a do sklizně, která začne zhruba za dva týdny, se může ještě leccos stát. V naší lokalitě nejsou vzácností kroupy, jež nám už několikrát zhatily slibnou úrodu. Pěstování třešní je u většiny ovocnářů na hranici rentability, proto jsme letos na sklizeň nepozvali zahraniční česáče. Ty nejspíš využije až při sklizni jablek,“ vysvětlil situaci vedoucí ovocnářství ZD Klapý Zdeněk Kroc.

Pod Hazmburkem bude po sklizni třešní zhruba čtrnáctidenní přestávka, po ní se česáči pustí do probírky stromů s meruňkami, které družstvo pěstuje na necelých šesti hektarech. Následovat bude sklizeň švestek ze zhruba stejné plochy.

Pěstování ovoce je pro klapské družstvo už několik let ztrátové, dotovat ho musí rostlinná výroba. Jedinou cestou z nízké rentability je zúročení větší části úrody vlastním prodejem ze dvora za rozumné ceny. „Například řetězce vykupovaly v posledních letech jablka od 7 do 12 korun za kilogram, což nám nemůže pokrýt ani přímé náklady, natož umožnit investice do modernizace sadů. Dalším krokem ze ztrátovosti je přechod na intenzifikaci pěstování v nových sadech s možností efektivního ošetřování a sklizně. Rozdíly mezi sklizní ve starých sadech a na plochách, které máme pod závlahou, jsou markantní,“ dodává ředitel ZD Klapý Otakar Šašek. Přestože ovocnářství kolem Hazmburku je momentálně málo produktivní, požádalo družstvo o dataci na výstavbu nové skladovací haly. Ta současná, kde je kapacita pro uskladnění ovoce pod řízenou atmosférou, už nestačí pokrýt logistické požadavky v době sklizně.

Předpokladem pro snížení ztrátovosti a naopak dosažení rentability je pro ovocnáře pěstování ovoce ve vlastních sadech. Výhodou ZD Klapý je, že převážnou část z 40hektarů zavlažované plochy má v majetku nebo ho pronajímá od svých členů. Ekonomika pěstování ovoce je neúprosná, s první sklizní z nového sadu může ovocnář počítat až po čtyřech letech, proto se mu vyplatí uzavřít pachtovní smlouvu s majiteli na dobu neurčitou, nebo minimálně na 10 let.

Na rozdíl od jiných lokalit sady se slivoněmi a rybízem poblíž Držovic nad Úštěkem odkvetly dobře, ale nyní u nich dochází k propadu plodů. „Není to dílem mrazu, ale vlivem sucha. U nás totiž během dubna spadlo pouhých pět milimetrů srážek. Očekávám, že po letech dobrých výnosů bude letošní sklizně rybízu i švestek podprůměrná. S odbytem nemám problémy, ovoce prodávám ze dvora a drobným obchodníkům či výměnou za zeleninu od pěstitelů z Polepska,“ uvedl ovocnář Jaroslav Boček z Držovic. Ten očekává začátek sklizně rybízu kombajnem za zhruba měsíc, první švestky se začnou česat koncem července.

V letech dobré úrody mají ovocnáři na Litoměřicku možnost zužitkovat svou produkci nejen prodejem obchodním organizacím, ale s vybranými druhy ovoce také u největšího regionální zpracovatele Severofrukt Travčice. Firma je každoročně připravena zpracovat především nestandardní jablka sušením, a to prakticky po celý rok. Z části jablek vyrábí koncentrát, stejně jako z višní či hrušek. „Naše společnost se připravuje na zvýšení zpracování jablek, v plánu máme instalaci nové výrobní a balící linky na ovocné pyré, což je jedna z novinek pro tuzemský trh,“ vysvětlil manažer obchodu firmy Severofrukt Václav Perger.