K případu vyjela psovodka České společnosti ornitologické (ČSO) Klára Hlubocká se svým speciálně vycvičeným Chesapeake Bay retrívrem Victorym. „Mrtvý luňák ležel na poli a jeho pozice se zaťatými pařáty naprosto jasně ukazovala na otravu,“ popsala Hlubocká, která na pozici psovodky ČSO pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech od roku 2017.

Hlubocká se poté přesunula asi o dva a půl kilometru dál na místo, kde vysílačka ještě ukazovala, že luňák je v pořádku a aktivní. „Na tomto místě je dvůr pro bioodpad, kde jsme našli kosterní pozůstatky různých zvířat (včetně torza krkavce), kam se dravci pravděpodobně chodí krmit na mršinách. Nedaleko jsme našli mrtvou káni lesní a také dvě kuny – všichni s typickými příznaky otravy,“ doplnila psovodka.

Psovodka Klára Hlubocká se výcvikem psů zabývá už od roku 1992. Několikrát v rámci své práce navštívila i Litoměřicko.
Psi Kláry Hlubocké hledají pohřešované lidi i otrávené ptáky

Jestli se jednalo o otravu nervovým jedem karbofuran, který traviči k likvidaci zvířat používají nejčastěji, určí pitva. Případ si už převzala kriminálka. Potvrdila to mluvčí litoměřické policie Veronika Hyšplerová. „Podnět jsme od České společnosti ornitologické obdrželi. V současné době se případem intenzivně zabývají litoměřičtí kriminalisté, kteří zjišťují veškeré dostupné informace. Vzorky z uhynulých zvířat byly zaslány na veterinární správu do Prahy a nyní čekáme na odborné vyjádření,“ uvedla Hyšplerová.

Podle Hlubocké se na Litoměřicku za poslední roky bohužel nejedná o ojedinělý případ, kdy někdo otráví nebo jinak napadne volně žijící zvíře. V únoru 2019 tu byla nalezena otrávená káně lesní a posléze i liška, u které bylo použití karbofuranu prokázáno. V srpnu na Litoměřicku kdosi také postřelil orla mořského. Dravec, který tehdy patřil ke dvěma okroužkovaným mláďatům jediného hnízdícího páru na Litoměřicku, nakonec i přes ošetření a péči v záchranné stanici kvůli následkům střelného zranění uhynul.

Jeden z nejrozsáhlejších případů se v okrese stal v roce 2013 u Radešína. Mezi několik desítek otrávených a zastřelených dravců tam patřili například káně lesní, moták pochop či krkavec velký. O rok dříve byli v této lokalitě nalezení i uhynulí luňáci červení a luňáci hnědí, motáci pochopi, krkavci a káňata.

Z Muzea českého granátu v Třebenicích je nemovitá kulturní památka. V budoucnu ho čeká oprava
FOTO: Z Muzea českého granátu v Třebenicích je nemovitá kulturní památka

Stejný případ jako na Litoměřicku zaznamenali ornitologové v polovině března také na Hodonínsku. I tam vysílačka hlásila, že luňák červený se už dva dny nepohnul ze své pozice. Kontrola na místě ornitologům nakonec podezření na úhyn potvrdila. „Luňák dostal vysílačku jako mládě v roce 2018 na Hodonínsku. Letos, kdy by dosáhl tří let, mohl poprvé hnízdit a podle pozorování se již zdržoval v páru,“ řekl Gašpar Čamlík z jihomoravské pobočky ČSO.

Právě vysílačky v podobě GPS-GSM loggerů, kterými ochránci ptáky vybavují, pomáhají monitorovat jejich pohyb a odhalit tak případné nebezpečí či úhyn. Díky údajům o pohybu získávají ornitologové informace, které jsou jinak nezjistitelné. „Díky vysílačce víme, že tento samec luňáka zimoval v Itálii a vrátil se zpět do oblasti svého narození, aby tu založil rodinu. K tomu už ale nedošlo,“ dodal Čamlík. I na jižní Moravě nalezla psí terénní jednotka při ohledání lokality mrtvou káni lesní, která rovněž jevila známky otravy.

Karbofuran

Patří mezi nejčastější zakázané jedy, které traviči používají. Několik kapek dokáže spolehlivě usmrtit prakticky cokoli živého. Je extrémně silný a nebezpečný i pro člověka. Oběť po jeho požití umírá v křečích za plného vědomí udušením. Jeho používání i skladování je v celé Evropské unii zakázáno od roku 2008.

Podezření na otravu. Jak ji poznat?
• víc mrtvých zvířat pohromadě (dravci, krkavcovití, šelmy – dva a víc jedinců v okruhu 300 m)
• podezřelá návnada (maso, vnitřnosti, vejce – zejména s viditelným fialovým zbarvením nebo posypané práškem či potřené béžovou emulzí)
• mrtvé zvíře poblíž návnady
• mrtvý hmyz na uhynulém zvířeti či návnadě
• mrtvé zvíře v typické pozici (ptáci: křečovitě sevřené pařáty, roztažená nebo poloroztažená křídla; šelmy: leží na boku, natažené nohy, otevřená tlama, někdy hlava zvrácená dozadu)
• mrtvá zvířata na otevřeném prostranství (nejsou pod elektrickým sloupem ani poblíž trati či silnice)

Co dělat v případě nálezu?
• Na nic nesahejte, zabraňte přístupu dalších osob i zvířat.
• Volejte nejlépe okamžitě, i když chcete nález jen konzultovat (Klára Hlubocká 606 412 422 – i SMS, případně Zdeněk Vermouzek 773 380 285).
• Volejte i v případě, že jste nález ohlásili někomu jinému (policii, ČIŽP, správě CHKO, …).
• POZOR! Karbofuran je velmi nebezpečný jed

Zdroj: Česká společnost ornitologická