Po čtrnáctiměsíční odstávce bez provozu končí náročná rekonstrukce štětského mostu přes Labe. Ten sloužil bez větších úprav 46 let, před jeho výstavbou v letech 1969 až 1973 se lidé dostávali přes řeku pomocí přívozu. Ten tu funguje dočasně i nyní díky společnosti Pražské Benátky, a to až do 30. června, kdy je naplánováno slavnostní znovuotevření mostu.

Nebylo jednoduché získat spolehlivého převozníka, který by službu vykonával i přes zimu. „Naše flotila jezdí na sedmi přívozech v Praze a na jednom na Berounce, přeprava na Labi byla to pro nás novou zkušeností. Myslím, že jsme se této služby zhostili se ctí,“ uvedl majitel firmy a projektant lodí Zdeněk Bergmann. Jeho firma plnila nejen smluvený plavební řád od 05.00 do 23.00 hodin, podle příjezdu vlaků do stanice Hněvice a autobusů, ale i nad jeho rámec, o hodinu dříve a o půldruhé hodiny později. V době špiček, kdy přijížděli a odjížděli žáci do škol, nasadila i druhou loď. Dobré zkušenosti s pražským převozníkem by se daly využít i v době, kdy proběhne rekonstrukce ocelového mostu v Roudnici nad Labem. I na něm se v době prací uvažuje o úplné uzávěře provozu.

Termín slavnostního znovuotevření mostu ve Štětí potvrdil Litoměřickému deníku tiskový mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf. „Otevření mostu je v kompetenci investora, ale mohu sdělit, že v současné době na stavbě probíhají dokončovací práce, jako jsou rekultivace pozemků, odklízení staveniště či revize, což směřuje k uvedenému datu zprovoznění,“ prozradila tisková mluvčí generálního zhotovitele společnosti Strabag Edita Novotná.

Unikátní železobetonový most s úzkými vozovkami a uprostřed s železniční vlečkou společnosti Mondi si žádal rekonstrukci s vymezením veškeré dopravy. V projektu měl úpravu vozovek a chodníků, zvýšení zábradlí a zprovoznění osvětlení. „Snažili jsme se v projektové přípravě prosadit rozšíření chodníků na obou stranách tak, aby je mohli využívat společně chodci i cyklisté. Projektant nám však vysvětlil, že to technicky není možné, proto došlo k určitému kompromisu, od 30. června bude cesta pro chodce a cyklisty vedena pomocí dopravního značení. To znamená, že dva metry široký chodník na straně proti proudu řeky je přednostně určen pro chodce oběma směry, druhý poslouží přednostně cyklistům jedoucím od města. Cyklisté jedoucí od Hněvic mohou využívat vozovku nebo sesednout z kola a přejít most pěšky po chodníku. Víc možností nám projektant nedal, uvidíme, jak se tato opatření osvědčí v praxi,“ vysvětlil místostarosta města Štětí Miroslav Andrt.

Řešení provozu pro chodce a cyklisty na štětském mostu se tak stane určitou zkušeností, kterou by bylo možné uplatnit při rekonstrukci mostu v Roudnici nad Labem, kde rozšíření chodníků nelze podle projektantů rovněž technicky zajistit.

Rekonstrukce mostu ve Štětí proběhla na základě trojstranné dohody mezi hlavním investorem - Ústeckým krajem, Mondi Štětí a městem Štětí, které zaplatilo výstavbu chodníků a osvětlení. Stavba přinesla i výraznou dopravní změnu na sjezdu z mostu do města. Projekt zachoval původní trasu do ulice 9. května, ale hlavní tah nasměroval na novou kruhovou křižovatku do prostor bývalého autobusového nádraží, jehož majitelem je společnost Lidl. Ta nakonec ustoupila od svého původního záměru zachovat zde malé nádraží a potřebnou plochu pro vybudování křižovatky prodala Ústeckému kraji. Město uhradí v tomto prostoru vícepráce spojené s bouráním betonových prvků a s výstavbou chodníku a osvětlení.

„Prostor se zdál být malý jak pro křižovatku, tak obchod, ale nakonec se do něho vměstná obojí, navíc s odpovídajícím parkovištěm pro 100 automobilů zákazníků, vybavené dobíjecí stanicí elektromobilů, tak i dvěma autobusovými zálivy s chytrými smart informacemi. Po vzájemné dohodě s Lidlem tu vzniknou i veřejné samoobslužné toalety. Do budoucna bude třeba dořešit nájezd účastníků provozu z kruhové křižovatky na frekventovanou hlavní silnici číslo 261,“ doplnil místostarosta Andrt.