Stát převedl v posledních dnech desítky tisíc metrů čtverečních lesů na Litoměřicku na organizaci Lesy ČR. O jaké pozemky a v jaké hodnotě šlo?

Mgr. Ing. Robert HurtÚzemní pracoviště Ústí nad Labem, převedl Lesům ČR 72 lesních pozemků v souhrnné účetní hodnotě téměř 690 tisíc korun. Nemovitosti o celkové rozloze 60.298 m2 se nacházely v okresech Litoměřice a Děčín.

Z toho 69 pozemků převedl ÚZSVM v okrese Litoměřice, všechny v katastrálním území Úštěk. Celková výměra předaných pozemků činí 51.555 m2, účetní hodnota přesahuje 673 tisíc korun.

Zbylé tři pozemky převedl ÚZSVM v okrese Děčín, v katastrálním území Falknov. Výměra pozemků činí 8.743 m2, účetní hodnota převyšuje 16 tisíc korun.

Všechny předané pozemky byly původně zapsány na LV 11000 neznámý vlastník, jejich převodu proto předcházelo majetkoprávní šetření za účelem zjištění vlastníka nemovitostí. Lesy ČR pozemky potřebují pro plnění svých úkolů a zajišťují jejich správu, proto jim byly v souladu s lesním zákonem převedeny do práva hospodaření.