Přírodní rynek se stal z velké části středověkým táborem s krčmou a se stánky lidových řemesel. Dopolední program patřil hlavně rodinám s dětmi, kterým umělci předvedli dobové tance a hudbu, cirkusové kousky a zahráli divadlo. Odpoledne se odehrály na nedaleké stráni středověké scénky s upálením Jana Husa a ukázkami husitských válek. Pořádajícímu spolku Řád černých rytířů z České Kamenice se podařilo zapojit do ukázek na sto rytířů a husitských bojovníků včetně žen s cepy.

HUSITSKÉ VÁLKY ve Štětí nalákaly tisíce lidí.

Rytíři dobývali vozovou hradbu, ale neuspěli, dali se na ústup a museli se střetnou s Žižkovými bojovníky na otevřeném poli. Řinčení chladných zraní doprovázela střelba ze středověkých kusů a houfnic. Na velmi zdařilé bitvě, kterou odměnili přihlížející potleskem, se podílely skupiny historického šermu Soldáti Litoměřická branná hotovost, Zirkon z Horní Poličky, Malchit z Děčína, Bohemica sanquis z Prahy, Garde z Cvikova, Akvilo ze Starých Křečan a Dargaard a Avalon ze Štětí.

Po bitvě se program opět přesunul k pódiu na náměstí, na kterém se vystřídalo pět folkových skupin a písničkářů včetně Wabi Daňka.

HUSITSKÉ VÁLKY ve Štětí nalákaly tisíce lidí.

Výročí upálení Mistra Jana Husa si připomenou účastníci dalších akcí v regionu. Husitské slavnosti chystají společně Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem a Církev československá husitská na 19. června od 17 hodin na Husově náměstí. To se vrátí díky programu do doby církevního reformátora. Na 5. července se připravují tradiční Husitské slavnosti v Třebušíně.

Ve městě Úštěk, které ve středověku povznesl a budoval husitský hejtman Václav Carda z Petrovic, proběhne 20. června vernisáž výstavy Husitské fortifikační umění, která bude putovní a můžou si ji prohlédnout například návštěvníci slavností v Třebušíně.