Už jen můstek

„Ke spuštění osobní lodní dopravy i u nás nyní potřebujeme už jen přístavní zařízení,“ sdělil štětský místostarosta Petr Domorázek.

A právě nákup můstku již odsouhlasili zdejší zastupitelé. Podle litoměřického místostarosty Jaroslava Tvrdíka, který stál u zrodu projektu osobní lodní dopravy na Labi, by mohlo být molo hotové během tří týdnů.

„Pomáhal jsem vyjednat, aby byla výroba tohoto zařízení co nejrychlejší tak, aby mohla výletní loď plout do Štětí už od prvního května, kdy začíná sezona,“ říká Jaroslav Tvrdík.

Jedna i dvě

Molo by mělo být ukotveno na pravém břehu Labe, nedaleko silničního a železničního mostu přes řeku. „Přesné umístění mola ještě dolaďujeme s Povodím Labe,“ doplnil Petr Domorázek.

V současné době není jasné, zda v letošním roce bude osobní lodní dopravu na Labi mezi Štětím a Ústím zajišťovat jedna nebo dvě lodě. I přes prodloužení úseku by však podle Jaroslava Tvrdíka celou cestu zvládala jedna loď, tak jako dosud.

„Máme spočítáno, že časově to lze stihnout. Štětí je od Roudnice po vodě zhruba dvanáct kilometrů. Konkrétně by plavební řád vypadal tak, že by loď vyplula v devět hodin z Litoměřic a přibližně v 18.30 by se vrátila,“ vysvětlil litoměřický místostarosta.

Nejen velké lodě

Štětští si od zapojení do tohoto projektu slibují především turistické zatraktivnění jejich města. Upozorňují, že lodní doprava bude například ideální pro dopravu turistů a cykloturistů, kteří chtějí procestovat nedaleké Kokořínsko.

To však není vše, co chtějí Štětští pro rozvoj turistického ruchu ve svém městě a okolí udělat. „Je možné, že by ve Štětí v budoucnu mohlo vzniknout také přístaviště pro rekreační plavidla. Jistě na této myšlence budeme pracovat,“ připustila Zdeňka Rulíšková, starostka Štětí.

Jak na závěr dodal Jaroslav Tvrdík, v roce 2010 by mohlo dojít k propojení až do Mělníka, kde by lodě z okresu navázaly na vltavskou osobní lodní dopravu. „Zájem projevily jak menší obce, tak Mělník,“ uvedl Jaroslav Tvrdík.