Cesta propojuje lovosický lesopark s plaveckým bazénem. Druhá cesta vede podél koryta potoka až k lávce u zimního stadionu. Cesta je z části zastíněna vzrostlými stromy a vytvořila tak zcela nové zákoutí. Mlatové cesty jsou konstruovány jako sypané mechanicky zhutněné plochy z přírodního kameniva a jsou lemovány betonovými zahradními obrubníky.

Síť mlatových cest doplnila 27 stromů a platanové stromořadí vysazené v lokalitě v minulosti - 7 kusů javoru mléč, 11 lip velkolistých a 9 dubů letních.

Veřejnou zakázku zajistila společnost z Prahy a město za ni zaplatilo bezmála 960 tisíc korun včetně daně. Vybudování cest trvalo dva měsíce. 

(ik)