Program pořádá město a muzeum

Každoročně patří počátek května vzpomínkám na památné okamžiky roku 1945. Stejně je tomu i v letošním roce, kdy slavíme 70. výročí konce 2. světové války. Během let totality, jež následovala brzy po osvobození, byl kladen důraz na jiné události a některá fakta byla záměrně opomíjena a zamlčována. Jedním z nich je i bombardování Roudnice nad Labem dne 9. května 1945 v 10.45 hod., při kterém bylo usmrceno 22 lidí a dalších přibližně 100 bylo raněno. Jednalo se bombardování letectvem Rudé armády, které ve stejný den bombardovalo Litoměřice, Mělník, Libochovice, Úštěk a další města. Seznam českých obětí náletu se nachází na pamětní desce, dříve umístěné v kapucínském kostele svatého Václava, dnes umístěné v sakristii roudnického Kostela Narození Panny Marie.

Letošní 70. výročí ukončení 2. sv. války bude připomenuto ve čtvrtek 7. května od 10 hodin v kině Sokol, kam jsou dopoledne pozvání především žáci a studenti roudnických škol. Vzpomínkový akt bude zahrnovat přednášku historika Jiřího Padevěta autora nové knihy „Krvavé finále" a setkání s pamětníkem posledních dnů války v Roudnici p. Kopáčkem. Celý program bude obohacen o přítomnost uniformovaných členů osvobozeneckých armád z řad roudnického Klubu přátel československého opevnění.

Multimediální výstava a přednáška

Pro veřejnost je od 7. května v Podřipském muzeu otevřena multimediální výstava s názvem „Poslední dny 2. světové války v Roudnici nad Labem", kde jsou k vidění fotografie zachycující Roudnici během bouřlivých dnů od počátku května 1945 až do odchodu německého obyvatelstva a prvního poválečného tábora lidu na památné hoře Říp. Výstava je pro návštěvníky připravena na interaktivním panelu, v podobě digitálních fotografií opatřenými komentáři. Podřipské muzeum rovněž přispělo obrazovým materiálem k přípravě knihy „Krvavé finále" a televizní reportáže v pořadu Reportéři ČT věnované tomuto tématu.

Další připomínkou je přednáška plk. Eduarda Stehlíka z Ministerstva obrany ČR věnovaná konci války, plánována na středu 27. května od 17. hodiny.

Ilona Trefná, zástupce ředitele, pracovník vztahů s veřejností, muzejní pedagog Podřipského muzea