Zemina, která sem byla navezena v červenci a o jejíž odstranění dosud usilovali, tu totiž smí zůstat i nadále.

Poté, co mlékojedští obyvatelé Jan Malý a Stanislav Bureš upozornili na přibývající hromady na polích za obcí, zarazilo další navážení zeminy Povodí Labe. Nyní je to opět tento podnik, který navážku dodatečně povoluje.

Obyvatelé jsou tímto rozhodnutím rozhořčeni, neboť se obávají větších škod v případě, že přijde na Mlékojedy velká voda.

Podle Povodí Labe nebude mít navážka na hladinu vody při povodních téměř žádný vliv. „Pro posouzení změn odtokových poměrů při povodni vlivem navrhovaných terénních úprav jižně od Mlékojed jsme zadali studii u firmy DHI, a. s. Praha. Podle výsledků této studie se úroveň hladiny při dvacetileté vodě změní jen o několik mm, maximálně do 1 cm. U stoleté vody je to vzhledem k širokému záplavovému území ještě méně,“ říká tiskový mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

„Celková změna odtokových poměrů je v úrovni od pětileté vody až po katastrofální povodeň, jaká přišla v roce 2002, naprosto zanedbatelná,“ shrnuje výsledky studie, která byla zpracována pro úsek Labe od obce Židovice až po Velké Žernoseky.

Podle údajů investora je nyní na polích 10 tisíc m³ zeminy. Stanislav Bureš a Jan Malý ale tvrdí, že je jí tam ve skutečnosti mnohem více.

„Stačí jednoduše spočítat hromady a je jasné, že je tam nejméně 20 tisíc kubíků,“ říká Stanislav Bureš. Stejný názor na věc má i Jan Malý.

Podle zástupce společnosti HB Reavis Group, která sem zeminu navezla ze stavby logistického centra v Lukavci, Lubomíra Červinského, nemají pravdu: „Jestli mají pocit, že je tam toho více, tak ať si to nechají geodeticky zaměřit. Já tvrdím, že je tam méně než deset tisíc kubíků a my na to doklady máme.“

Jak Červinský dále uvedl, investor stavby nyní zažádá o potřebná povolení. „Až to přijde písemně, budeme žádat o nový souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu,“ popisuje další kroky.

„Nechápu, co na tom chtějí povolovat. Ze zákona je závoz záplavového území zakázán, takže nevidím důvod, proč by tam měli něco rozprostírat,“ upozorňuje Jan Malý.

„Také mi přijde špatné, že když někdo poruší zákon, tak je mu umožněno dál pokračovat v protiprávní činnosti. Pokud jsme právním státem, měla by následovat pokuta a napravení závadného stavu,“ rozčiluje se.

„Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. To je všude tady okolo. Prostě někam něco navezou a čekají, co se stane. Teď to vyšlo v Mlékojedech, zítra to vyjde ve Lhotce a pak budeme ze svých daní jen platit nějaké studie,“ upozorňuje Stanislav Bureš.