„Původní urbanistické řešení zůstalo zachováno. Věž domu tvoří třetí výškovou dominantu lovosického náměstí spolu s radniční a kostelní věží,“ řekl ke kauze projektový manažer stavby Lukáš Svoboda.

„Objekt je v současné době naopak o 60 cm nižší, než byl původní schválený návrh,“ uvádí.

Projekt polyfunkčního domu vyvolává emoce zejména mezi občany. Roudnická firma Rekont totiž v centru města staví už čtvrtým rokem, navíc stavba byla v roce 2009 zastavena a obnovena až vloni na jaře.

„Rakouský developer, pro kterého jsme objekt jako firma stavěla, přestal mít peníze a dlužil nám,“ objasnil začátky komplikací Lukáš Svoboda z Rekontu.
Firma zvažovala dvě možnosti, jak situaci řešit: soudit se s původním investorem a zastavit stavbu, nebo pokračovat.

„Z důvodů zachování dobrého jména a aby v centru města nestála hrubá stavba obřích rozměrů několik let, se vedení firmy rozhodlo stavbu převzít, zafinancovat a dokončit.“

Nový investor si nechal vytvořit územně finanční analýzu projektu, která ukázala, že navržené byty o podlahové výměře až 120 m² jsou neprodejné.

„Z toho vyplynula potřeba okamžitě a operativně změnit dispozici domu tak, aby mohl být navýšen počet bytů a snížena cena,“ vysvětlil Svoboda.

Podle vedoucího stavebního úřadu v Lovosicích Petra Soldona stavební zákon umožňuje po doložení potřebných dokladů udělit dodatečné povolení stavby.

„Než se tak ale stane, zahájíme řízení o odstranění. Zároveň povedeme řízení o pokutě, kterou nám zákon nařizuje uložit.“

„Už brzy úřadu dodáme potřebná stanoviska dotčených orgánů i novou projektovou dokumentaci,“ dodal Lukáš Svoboda s tím, že celou kauzu vnímá jako nedopatření.