Celá akce začala ve 12.30 hodin ukázkou připravenou Hasičským záchranným sborem z Litoměřic, po které následovaly tradiční i netradiční soutěže. Kromě skákání v pytli, házení kroužků na cíl, střelby ze vzduchovky a dalších čekalo na děti nejedno překvapení. Soutěžily například v pojídání koláčů, které již tradičně připravili místní občané.

Celá soutěžní část byla zakončena tombolou, kde vyhrálo každé dítě, jež na Den dětí do obce dorazilo. Nejednalo se pouze o děti z Počapel, ale přišly děti jak z blízkého, tak dalekého okolí.

A co děti vyhrávaly v tombole? Nejatraktivnějšími cenami byly vstupenky do ZOO Ústí nad Labem nebo rodinná vstupenka na „mořský svět“ do Prahy. Samozřejmě nechyběly sladkosti a drobnosti, jež děti dostávaly v průběhu celé soutěžní části.

Potom následovalo představení Sváťova dividla, které nenechalo v klidu ani dospělé, kteří se nechali vtáhnout do závěrečné dětské diskotéky.

Samozřejmě nemohlo chybět ani tradiční opékání buřtů a celý Den dětí končil fotbalovým turnajem mezi dětmi a dospělými. Děti v tomto utkání zvítězily velmi vysoko.

Celá akce probíhala na nedávno nově dokončeném dětském hřišti v obci.

A v čem vůbec byl Den dětí netradiční? Celý osadní výbor obce, jež celou akci připravil, se rozhodl přijít v převlecích za šašky a kašpárky. A nebyly to lecjaké převleky, což dokladuje i závěrečná fotografie některých dětí s organizátory akce v převlecích.

MÁTE TAKÉ FOTOGRAFIE Z NĚJAKÉHO DĚTSKÉHO DNE A RÁDI BYSTE SE O NĚ PODĚLILI NA TĚCHTO STRÁNKÁCH? POŠLETE NÁM JE I S NĚKOLIKA VĚTAMI O AKCI NEJPOZDĚJI DO KONCE TÝDNE NA MAIL reporter.litomericky@denik.cz

Chci poděkovat všem sponzorům, kteří akci podpořili a taktéž občanům obce, kteří přispěli finanční částkou do sbírky. Myslíme si, že zejména děti na tento den nezapomenou a věříme, že odcházely s nádhernými zážitky. A o to zejména nám šlo. Věnovat dětem v obci alespoň jeden společný den s rodiči a kamarády.

Samozřejmě doufáme, že nás spoluobčané v našich dalších aktivitách podpoří. Škoda však, že nepřišli další dospělí v převlecích, neboť i pro ně jsme měli připravenu soutěž O nejhezčí převlek.

Bohumil Krajča