„Vzhledem ke stávající uzavírce Tyršova mostu a omezení jedné z objízdných tras se předpokládá zvýšená zátěž v litoměřické dopravě a zhoršení průjezdnosti pro osobní automobily a zásobování na Střelecký ostrov," uvedla mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.