Nutná výměna podkladu práce nejen prodraží, ale i zpozdí. Veřejnosti se bazén 2. srpna, jak bylo původně v plánu, určitě neotevře.

„V tuhle chvíli nedokážeme říct, kdy bude firma s prací hotová. Namísto výměny dlažby bylo třeba kompletně odstranit nevyhovující podklad, který stavitelé při budování bazénu dost ošidili, a nahradit ho novým. Byla tu jen cementová krusta a pod ní písek, žádný beton," popsal nynější vedoucí bazénu Ladislav Beneš.

Komplikace podle jeho slov nebylo možné předpokládat. Dlažba se dosud nikde nepropadala, problém dělníci zaznamenali až po odkrytí stávající podlahy.

„Dosavadní dlažba také na mnoha místech protékala. V prostorách pod bazénem, kde je veškerá technologie, se na stropech tvořily malé krápníky," doplnil Beneš.

Opravy v litoměřickém bazénu.

Mezi nově zbudovaný podklad a novou dlažbu tak navíc přijde hydroizolační stěrka, která má průsakům vody zabránit. Dělníci kolem bazénu budují také novou odtokovou kanalizaci.

„Odtokový žlábek pojme úklidovou vodu. Dřív tato voda stékala do kanálku s bazénovou vodou, nyní budou oddělené," vysvětlil vedoucí bazénu.

Vyměnit je třeba také železné topení pod odpočinkovou lavicí podél bazénu. „Staré bylo zrezivělé, pod lavici proto zabudujeme plastovou topnou hadici," prozradil Ladislav Beneš.

Kvůli neplánovaným úpravám spojeným především s odhalením nekvalitního podkladu se práce celkově prodraží. Město je platí z vlastního rozpočtu.

„Na výměnu dlažby a vybudování odtokové kanalizace vedení města původně schválilo 950 tisíc korun. Náklady se nám podařilo výběrovým řízením snížit na 892 tisíc korun. Kvůli komplikacím pak došlo k navýšení částky o 454 tisíc korun," shrnula vedoucí odboru školství, kultury a sportu litoměřické radnice Andrea Křížová.

Náklady na celou akci se tak vyšplhaly k 1,3 milionu korun. Popsané práce však nejsou jediné, které v krytém bazénu nyní probíhají. Všechny prostory pro návštěvníky i personál dostávají v těchto dnech novou výmalbu, výměny se dočkají také staré dveře.

„Novinkou je i dlažba kolem venkovního bazénku sauny. Ta v zimě zamrzala a vznikalo z ní jedno velké kluziště. Nyní jsme pod část dlažby nechali zavést topení. Vznikne tak cesta, po které se lidé k bazénku bezpečně dostanou," dodal Beneš s tím, že v příštím roce se úprav snad dočká také dětský bazén.