Stavební práce tu probíhají za provozu a měly by být ukončeny ještě v letošním roce. „Arkády jsou důkladně opravovány, včetně souvisejících restaurátorských prací. V jejich podzemní části se razí odvodňovací štola, která by měla zabránit pronikání vlhkosti do zdí,“ vysvětluje kastelánka zámku Jana Zimandlová.

Razí podzemní štoly

Zejména odvodnění je pro další stav památky velmi důležité. Má zabránit vzlínání vody do arkád a s ním souvisejícím rizikem poškození stavby. V minulém roce byl zhotoven odvodňovací systém pod hlavní budovou, letos se razí dalších 26 metrů štol.

Vrchní část arkád se dočká nové omítky a dláždění. „Nyní se důkladně opravuje východní část, v příštím roce bychom chtěli realizovat kompletní rekonstrukci i západní části,“ upřesňuje kastelánka zámku.

Pracují podle plánu

I přesto, že dělníci narazili při práci na nečekané skutečnosti, probíhá rekonstrukce podle předem stanoveného harmonogramu. „Stavba z hlediska postupu prací postupuje tak, jak má. Samozřejmě, že se během stavby naráží na věci, které se nečekaly, ale to je u památek obvyklé,“ popisuje průběh prací Jiří Šmíd, který vykonává nad rekonstrukcí arkád stavební dozor.

Dělníci narazili například na fragmenty původní dlažby. V souvislosti s tímto nálezem byl pak přehodnocen i způsob provedení nového dláždění. „Na tyto skutečnosti samozřejmě reagujeme a snažíme se přizpůsobit původnímu provedení,“ vysvětluje Jiří Šmíd.

„Pokud se vyskytnou nějaké problémy, jsou vždy ihned řešeny na kontrolních dnech, jichž se zúčastňují stavebníci, investor i projektant. Každých čtrnáct dní je dohlíženo na to, aby vše bylo tak, jak má být,“ říká Tibor Rusnak, jež má dozor nad stavbou štoly.

Kromě opravy arkád a budování podzemních štol probíhá v Ploskovicích ještě další stavební akce. Jedná se o postupnou opravu střechy na bývalé správní budově. Střecha by měla být snížena a uvedena do původního stavu z období 19. století. Nyní je na ni pokládána břidlicová krytina a po jejím pokrytí budou instalovány hromosvody.

„Tato rekonstrukce je realizována za přispění dotací z Programu na záchranu architektonického dědictví. Oprava arkád a budování podzemní štoly jsou dotovány z programu ISPROFIN,“ říká kastelánka zámku Jana Zimandlová.

Návštěvníků by se současné stavební práce nijak dotýkat neměly. „Veškeré rekonstrukce probíhají za provozu, návštěvník jimi není nijak dotčen. Prohlídky probíhají standardně, nejsou ani nijak zkráceny. Lidé kvůli pracím o nic nepřijdou,“ upozorňuje případné zájemce o návštěvu zámku kastelánka.