Obousměrný provoz je veden v pásu na Prahu v režimu 1+2, respektive jeden pruh na Prahu a dva pruhy na Ústí n. L. Nájezd na D8 na exitu 35 směr Ústí n. L. a sjezd od Prahy na exitu 35 na Doksany, Terezín, Budyni je uzavřený.

Objízdná trasa od Prahy je vedena z exitu 29 Roudnice n. L. po staré teplické silnici.