Jak informovala litoměřická radnice, schválené prostředky podpoří šest projektů. „Mezi schválené akce soukromých žadatelů patří obnova západní fasády včetně klempířských prvků na domě v Anenské ulici, restaurování zábradlí pavlače domu v Dlouhé ulici, obnova oken na původní špaletová na domě v Lidické ulici a výměna dvou vchodových dveří a výlohy v Dlouhé ulici. Město Litoměřice z příspěvku ministerstva kultury obnoví další část městského opevnění a restauruje reliéf na jednom z domů ve Velké Dominikánské ulici,“ vypočítala Michaela Rozsypalová z Odboru komunikace Městského úřadu Litoměřice.

Opravy zaplatí částečně ministerstvo - maximálně 50 procent způsobilých nákladů na jeden projekt, město přidá nejméně 10 procent, zbytek uhradí vlastník památky. Ministerstvo kultury celkem uvolnilo 1,88 milionu, litoměřická městská pokladna 500 tisíc korun. 

„Pracovní skupina při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu vycházela z výše přidělené finanční kvóty ministerstva kultury pro rok 2024 a přihlížela ke stavebnímu stavu dotčených objektů a naléhavosti jejich obnovy. Na zřetel brala také fakt, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků a aktuální stav připravenosti obnovy kulturních památek,“ objasnila výběr Rozsypalová.

Mohlo by vás zajímat: Protihluková zeď na Středu padne. Není jisté, kdy. Nadšenci na ní chtějí mural

Happening u Severky předznamenal plán místních umělců nově vyzdobit protihlukovou zeď výtvarným muralem | Video: Deník/Jaroslav Balvín