Akce samotná má už pořádně dlouhé vousy. Po dvou odvoláních ve výběrovém řízení, jehož pokračování nakonec utnul Úřad pro hospodářskou soutěž, a uzavření smluv a dodatku mezi zhotovitelem, Ústeckým krajem a městem Terezín, se zdálo, že už nic nemůže bránit tomu, aby firma konečně práce zahájila. Skutečnost je však jiná.

„Jsem ráda, že se věc konečně hnula. Není ještě jasné, zda oprava bude probíhat za stejného dopravního režimu, nebo dojde ještě k většímu omezení. Víc napoví odkrytí vrchních částí vozovky. Oprava s nákladem zhruba 25 milionů korun by měla být hotova do konce roku a město by na ní přispělo milionem korun," uvedla v červnu starostka Terezína Růžena Čechová. To netušila, že dojde k dalšímu posouvání. Nový termín dokončení rekonstrukce se údajně posunul o další dva měsíce.

To, že se s pracemi hned tak nezačne, naznačilo už koncem července přebírání staveniště, kdy účastníci konstatovali, že ještě nejsou pohromadě všechna stanoviska stavbou dotčených institucí. Jak se Deník dozvěděl, nástup vítězné společnosti INSKY, která si sice k silnici navezla už první kontejnerové buňky, se ještě o nějaký týden odloží.

„Podle mých informací se už podařilo investorovi zařadit do projektu připomínky památkářů a ten vydal závazné stanovisko. Nyní záleží na stavebním úřadu, jak vše zadministruje a vydá povolení. Odhaduji, že to bude do dvou týdnů, pak můžeme už začít s pracemi," uvedl Jiří Koranda, vedoucí střediska dopravních staveb a mostů společnosti INSKY.

Památkáři, kterým jde o to, aby rekonstrukce proběhla v souladu s ochranou historického díla, tentokrát nebyli na vině zpoždění. Potvrdil to vedoucí Stavebního úřadu v Litoměřicích Jan Nejtek.

„Úsekem silnice prochází mimo jiného vedení telekomunikační společnosti, která sice vydala povolení, ale to má roční platnost a do doby vyřizování patrně vypršela. Investor tudíž musel požádat o nové. Jakmile nám dodá toto vyjádření, obdrží od nás sdělení k ohlášení udržovacích prací a bude moci stavbu zahájit."

Otázkou je, proč nemohly být všechny náležitosti pohromadě už v době, kdy probíhalo výběrové řízení.

Terezínské nepálí jen tato havárie, dokončit potřebují další rozdělané akce. Nepříjemností před Josefínskými slavnostmi je padající omítka s kusy zdiva do silnice, která se uvolnila po nedávných deštích. Alespoň malou náplastí na starosti terezínské radnice je zahájení prací na rekonstrukci dělostřeleckých kasáren.