K rychlejšímu spojení lokálkou na pomalé trati mezi Lovosicemi a Louny má díky nákladné rekonstrukci tohoto úseku železnice dojít už tento rok. Zatím se ale cestování oproti dřívějšku protáhne, a to právě kvůli probíhajícím pracím.

Podle loňského jízdního řádu jezdily osobní vlaky mezi Louny a Lovosicemi 1 hodinu a 4 minuty. Podle nového pojedou o 8 minut déle. „Zatím je hotová modernizace trati po kolejové stránce, není ještě dokončené zabezpečovací zařízení, což se plánuje během první poloviny roku,“ vysvětlila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná s tím, že k zrychlení provozu i díky rychlejším vozidlům dojde s jízdním řádem 2019/2020.

Pozitivní pro cestující je, že skončily dlouhé výluky, které na trati loni probíhaly řadu měsíců. Plánována je jen dvoutýdenní výluka v březnu k přezkoušení a aktivaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení celého úseku. „Po této aktivaci bude trať připravena na plnohodnotný provoz s plným komfortem pro cestující a zprovozněním zabezpečených silničních přejezdů,“ slíbil mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

S úplným dokončením revitalizace trati se počítá v srpnu. Zejména díky zabezpečení většiny silničních přejezdů a zvýšení maximální rychlosti vlaků v některých úsecích z 60 až na 100 kilometrů v hodině se mohou cestující těšit na výrazné zkrácení jízdní doby mezi Lovosicemi a Louny, a to o 20 minut. K tomu možná dojde už v polovině roku.

Změny na trati ale nastaly už s aktualizací jízdního řádu loni v prosinci. Vlaky mezi Lovosicemi a Louny se už nekříží na Lounsku v Košticích n. O., ale v Radonicích. V Libochovicích tak odpadlo čekání na protijedoucí vlak.

Lepší stanice a zastávky

Součástí rekonstrukce trati je také modernizace vlakových stanic a zastávek. Jako těch v Čížkovicích a Chotěšově, které byly dokončeny v prosinci.

„Cestující nejvíc ocení nová bezbariérová nástupiště s výškou nástupní hrany 550 milimetrů nad temenem kolejnice, tedy ve výšce podlahy železničního vozu. To jim významně usnadní nástup a výstup,“ připomněl Pavel Kouba, projektový manažer Swietelsky Rail CZ, které zakázku pro SŽDC zajišťovalo.

Obnova stanic je kompletní. Nový je spodek a svršek trati včetně dálkového řízení provozu stejně jako přístřešky, veřejné osvětlení, staniční rozhlas a informační systém pro nevidomé. Součástí stavby je před stanicí Čížkovice rovněž nový železniční most nad potokem Modla namísto nevyhovujícího kamenného. V Chotěšově pracím předcházel pyrotechnický průzkum, protože za 2. světové války bylo zdejší nádraží cílem leteckého náletu.

Demontáž kolejnic ve stanici Čížkovice společnost urychlila nasazením kolejového jeřábu Gottwald. „S dělnickým prezidentem nemá stroj nic společného, ale rychlostí práce zaujal místní obyvatele i odborníky z oboru. Oproti předpokládaným pěti dnům jsme celou stanici demontovali jen dva dny,“ řekl šéf stavby.

Přímý spoj do Ústí

První úsek trati Louny - Libochovice prošel rekonstrukcí loni od 30. května do 19. října s dílčí obnovou železniční stanice Libochovice. Na první etapu navázala další úsekem Libochovice - Lovosice. Do konce března bude oživeno dálkové řízení provozu na trati z dopravní kanceláře v železniční stanici Lovosice.

Díky rekonstrukci má dojít také k zavedení přímých spěšných vlaků mezi Žatcem, Louny a Ústím nad Labem. Vzdálenost by měly urazit asi za hodinu.