Zhruba 400 metrů dlouhá zeď u Úštěckého potoka byla před zahájením oprav poškozená řadu let. Zborcené pískovcové kvádry ležely ve vodě a na některých místech se sesouvala i vozovka.

V ulici budou nyní pokračovat práce na přeložce inženýrských sítí včetně vybudování nové kanalizace.

Na projektu se bude podílet město Úštěk, Severočeská vodárenská společnost a ČEZ. Autobusová linka bude do zahájení výměny vodovodu v červnu zajíždět na Mírové náměstí. Poté bude podle možností střídavě ukončena buď v Údolní ulici, nebo na náměstí.Práce na inženýrských sítích by měly být dokončeny na konci roku příštího roku.