Rekonstrukci bránily spory o určení vlastníka. Nynějším majitelem stavby je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po získání všech povolení a vysoutěžení firmy, která opravu provede, se práce konečně rozběhly.

Provoz v místě je řízen semafory. Silnice je však neprůjezdná pro autobusy. Linka 635 jede po objízdné trase z Drahobuzi přes Liběšice do Úštěka a pro obsluhu místních částí v úseku Vědlice-Tetčiněves je zavedena náhradní doprava s přestupy v Drahobuzi. 

Inkriminované místo v Úštěku.
Banální oprava zdi odhalila řadu problémů