„V současné době jsme ve druhé polovině prací, které zahrnují výměnu dožilých částí konstrukce krovů. Vše děláme postaru, tedy nepoužíváme ani klasické hřebíky, vše se spojuje jen s pomocí dřevěných kolíků. Přesně tak, jak to dělali naši předci,“ popsal Zdeněk Oravec s tím, že to byl také požadavek památkářů, kteří na opravu věže dohlížejí.

Uvnitř Kalichu stojí také podpůrná konstrukce, která jistí statiku báně. Řemeslníci totiž vyřezávají i nevyhovující nosné trámy a mění je za nové. „Pracujeme také u štítové stěny, na které jsou zvenčí umístěny radniční hodiny a u nárožní zdi,“ poznamenal Zdeněk Oravec.

Stavební technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích Ladislav Pošík doplnil, že celý proces by měla v příštím roce završit výměna opláštění Kalichu. „Lešení bude stát na střeše okolo celé věže. V současné době odborná firma zpracovává návrh, jakým způsobem bude lešení postaveno,“ uvedl Ladislav Pošík.

Více než pět metrů dlouhý trám se ukrýval pod podlahou věže Kalich na litoměřickém náměstí.
Unikátní trám z Kalicha zrestaurují, uvidí ho i návštěvníci věže

Dnes už technologicky ojedinělou metodou neprovádějí práce jen tesaři. I samotné dřevo bylo před opracováním nejprve v loňském roce svázáno do vorů a máčeno. Část v Labi pod jezem v Českých Kopistech a část v rybníku v Zahořanech. Po vyschnutí pak kmeny opracovávali tesaři přímo před zraky kolemjdoucích na Mírovém náměstí.

Napodobení původní technologie stavby a použití stejných druhů dřev město Litoměřice zvolilo s ohledem na význam památky. „Budova radnice s Kalichem je unikát nejen v České republice, ale i v oblasti severně od Alp. Jde o zcela ojedinělou takto zajímavou dochovanou konstrukci,“ uvedl už dříve Kamil Podroužek z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Vyhlídková věž Kalich pocházející z 16. století patří v Litoměřicích mezi nejnavštěvovanější památky. Každý rok do ní zavítá přibližně tři tisíce lidí.