„V současné době jsme ve druhé polovině prací, které zahrnují výměnu dožilých částí konstrukce krovů. Vše děláme postaru, tedy nepoužíváme ani klasické hřebíky, vše se spojuje jen s pomocí dřevěných kolíků. Přesně tak, jak to dělali naši předci,“ popsal Zdeněk Oravec s tím, že to byl také požadavek památkářů, kteří na opravu věže dohlížejí.

Uvnitř Kalichu stojí také podpůrná konstrukce, která jistí statiku báně. Řemeslníci totiž vyřezávají i nevyhovující nosné trámy a mění je za nové. „Pracujeme také u štítové stěny, na které jsou zvenčí umístěny radniční hodiny a u nárožní zdi,“ poznamenal Zdeněk Oravec.

Stavební technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích Ladislav Pošík doplnil, že celý proces by měla v příštím roce završit výměna opláštění Kalichu. „Lešení bude stát na střeše okolo celé věže. V současné době odborná firma zpracovává návrh, jakým způsobem bude lešení postaveno,“ uvedl Ladislav Pošík.

Dnes už technologicky ojedinělou metodou neprovádějí práce jen tesaři. I samotné dřevo bylo před opracováním nejprve v loňském roce svázáno do vorů a máčeno. Část v Labi pod jezem v Českých Kopistech a část v rybníku v Zahořanech. Po vyschnutí pak kmeny opracovávali tesaři přímo před zraky kolemjdoucích na Mírovém náměstí.

Napodobení původní technologie stavby a použití stejných druhů dřev město Litoměřice zvolilo s ohledem na význam památky. „Budova radnice s Kalichem je unikát nejen v České republice, ale i v oblasti severně od Alp. Jde o zcela ojedinělou takto zajímavou dochovanou konstrukci,“ uvedl už dříve Kamil Podroužek z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Vyhlídková věž Kalich pocházející z 16. století patří v Litoměřicích mezi nejnavštěvovanější památky. Každý rok do ní zavítá přibližně tři tisíce lidí.