Termín oprav, při kterém budou přejezdy v obou směrech vybaveny pouze značkou STOP, je naplánovaný od soboty 22. srpna od 8 hodin. Ukončení omezení by mělo nastat v neděli 22. srpna do 16 hodin.

Řidiči projíždějící přes frekventovanou pravobřežní železnici by proto měli dbát zvýšené opatrnosti a před vjezdem na přejezd se důkladně rozhlédnout.