V lokalitě přibude 24 parkovacích stání. Zpevněná betonová plocha parkoviště o rozloze 1698 metrů čtverečních nabízí v současné době maximálně 70 parkovacích míst. Parkovací stání nejsou nikterak označena, což není ideální ani efektivní.

Pro zvýšení celkové kapacity jsou navrženy stavební úpravy zahrnující zrušení zeleného pruhu mezi plochou parkoviště a ulicí Wolkerova a zrušení současného vjezdu a výjezdu. Nově navržené parkoviště bude napojeno na ulici Wolkerova jednosměrným vjezdem na konci parkoviště a novým jednosměrným sjezdem na jeho začátku.

Cena rekonstrukce a zkapacitnění parkoviště je odhadnuta na zhruba 4,1 milionu korun.