Podle mluvčího krajského úřadu Martina Volfa v současné době probíhá majetkoprávní vypořádání. „Předpokládáme, že v příštím roce bude po vydání stavebního povolení a projektu pro provádění stavby zahájena příprava zadávacího řízení na stavební práce. Samotná realizace bude však zahájena nejdříve v roce 2022,“ uvedl Volf.