Ještě letos má být dokončená projektová dokumentace a v příštím roce bude formou výběrového řízení vybraný zhotovitel stavebních prací. Nosnost mostu po dokončení oprav se má ze stávajících 12 tun zvýšit na 28 tun.

Právě to se ale nelíbí roudnickému starostovi Františku Padělkovi. „Most nám ústí přímo do středu města do památkové zóny. Už nyní máme co dělat, abychom uhlídali, aby nám přes most nejezdily kamiony s přívěsy a neničily náměstí. Poté, co se navýší nosnost, znamená to, že tu projede všechno, a to nechceme,“ vysvětlil starosta s tím, že připravovaný projekt k opravě vedení města připomínkovalo.

Požadovalo také, aby most po rekonstrukci splňoval lepší bezpečnostní podmínky pro chodce a cyklisty. Při hustém provozu totiž na místě nezřídka dochází k situacím, kdy vyhýbající se nákladní auta nebo autobusy částečně zasahují do profilu chodníku, například zpětnými zrcátky.

„V létě přes most projedou stovky cyklistů a hojně ho využívají také chodci. Na druhém břehu řeky se nachází řada sportovišť, pláž nebo krytý bazén,“ poukázal František Padělek.

Uvítal by raději, aby byl dokončený obchvat města, jehož poslední etapa by směrem od letiště a Podlusk vedla přes Labe k Vědomicím po novém přemostění dál po proudu řeky mimo centrum města.

„Jsme si vědomi toho, že by dokončení obchvatu trvalo déle, ale je potřeba začít. Poté by veškerá nákladní doprava, která v centru města nemá co dělat, byla převedená na obchvat. A Roudnice si oddychne,“ míní starosta.

„Co se týká úpravy bezpečnostních prvků, uvažuje se o ocelovém zábradlí výšky 1,3 metru kotveným do boku římsy s rozšířením prostoru pro chodce o 25 centimetrů,“ nastínil plány při rekonstrukci krajský mluvčí Martin Volf. Navržená je také zvýšená obruba 150 milimetrů nad povrchem vozovky.

Možnost instalace mostního svodidla mezi chodník a vozovku nepřichází podle mluvčího v úvahu. Potřebná šířka pro osazení je půl metru. „V takovém případě bychom chodník ještě zmenšili na pouhý jeden metr,“ uvedl Martin Volf a doplnil, že varianta se zábradlím, které by chodce oddělovalo od aut, byla probíraná také s litoměřickým dopravním inspektorátem.

Ten ale považuje zábradlí za nepřípustnou pevnou překážku. „Most se nachází na silnici druhé třídy a je potřebné, aby měl dostatečnou únosnost i z důvodu bezpečnosti pro využívání vozidel složek integrovaného záchranného systému,“ dodal krajský mluvčí.

Stávající most v Roudnici nad Labem byl postaven v roce 1910. Při ničivých povodních v roce 2002 zůstal roudnický most, kromě železničního mostu v Ústí nad Labem, jedinou spojnicí mezi pravým a levým břehem. Nachází se na místě středověkého kamenného mostu biskupa Jana z Dražic. Po Juditině mostu a mostu v Písku byl považován za třetí nejstarší kamenný most v Čechách. Avšak prvním postaveným přes řeku Labe.