Povrch vozovky v Michálkově ulici je ve špatném stavu, místy i propadlý po rekonstrukci plynovodu. Navíc uliční vpusti jsou umístěny příliš daleko od obrub lemujících komunikaci, což má za následek špatné odvádění povrchové dešťové vody.

(jv)