Stavba je od té doby podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Marka Illiaše uvedená do předčasného provozu. Definitivně dokončená a předaná má být tento čtvrtek 24. března.

PŘECHOD PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ na horním vlakovém nádraží v Litoměřicích lidé v podstatě nepřestali využívat. Oficiálně je na něj však vstup zakázán. Včetně světelného zabezpečovacího zařízení má být v provozu až od tohoto čtvrtka 24. března.

Předání stavby
„Ve čtvrtek má dojít k předání a zprovoznění celé stavby, a to včetně přechodu pro pěší přes kolejiště. Jeho zabezpečovací zařízení je v podstatě to jediné, co dosud nefunguje," sdělil ředitel stavby Pavel Čech z firmy N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice.

PŘECHOD PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ na horním vlakovém nádraží v Litoměřicích lidé v podstatě nepřestali využívat. Oficiálně je na něj však vstup zakázán. Včetně světelného zabezpečovacího zařízení má být v provozu až od tohoto čtvrtka 24. března.

Vybudování přechodu pro pěší ale bylo jen jednou ze změn, které litoměřické horní nádraží doznalo. Místo dřívějších sedmi kolejí jsou tam nyní položené jen tři. U nich vznikla zcela nová vyvýšená nástupiště. Podle dřívějšího komentáře Čecha je nádraží nyní bezpečnější, komfortnější a navíc bezbariérové.