Výměna potrubí se týká ulic Lukešova, Dlouhá a Komenského, kde v rodinných domech žije zhruba 50 obyvatel.

Stavba, která začíná v těchto dnech, bude provedena v koordinaci se stavbou města k obnově povrchů. Osmdesát let stará kanalizace v centrální části města zhotovená z betonových trub je ve špatném technickém stavu, rekonstrukci vyžadují kanalizační šachty. V Lukešově a Komenského ulici je v souběhu s kanalizací vedený téměř 40 let starý vodovod z nevyhovujícího asbestocementu. Při rekonstrukci bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí, u vodovodu vysokohustotní polyetylén.

„V Lukešově ulici bude vodovod v délce 53 metrů uložen do společného výkopu s kanalizací, v Komenského ulici se pro rekonstrukci vodovodu v délce 131 metrů použije bezvýkopová technologie, kdy dojde k zatažení nového potrubí stejného průměru do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení," vysvětlil mluvčí SVS Jiří Hladík. Rekonstrukce má být dokončena do 31. srpna.