Uvolněné finance mají za cíl zefektivnit ochranu a využívání sbírkových fondů muzeí i zpřístupnění nových expozic. Díky výzvě bude podpořeno 17 projektů za 898 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj z celkových 46 předložených projektů.

Výzva se setkala s obrovským zájmem muzejní obce a zapojilo se do ní i Národní muzeum, které má v Terezíně archeologický depozitář. To nakonec ve výběru uspělo a terezínský depozitář získá podporu ve výši 83,4 milionu korun.

Tak to vypadá v terezínském depozitáři: