Spolu se zahájením lovecké sezony se zvyšuje i pravděpodobnost úrazů způsobených nedbalým používáním zbraní. Riziko je o to větší, že neznalý občan v podstatě nemá šanci se o pořádaném honu dozvědět. Obec nemá povinnost občanům hony hlásit.

Honitby sice musí být ohlášeny na obecním či městském úřadě, zákon však nestanovuje povinnost na ně upozorňovat,a je tak jen na obcích, zda občanům tuto informaci předají.

Myslivci by měli lovit jen tam, kde je to zcela bezpečné, musí pouze vyhodnotit, zda je vzdálenost od lidí dostatečná. Ne vždy se tak děje a případná nedbalost či neopatrnost pak může být příčinou zranění. Zákon povoluje střílet minimálně 200 metrů od hranice pozemku poslední obydlené nemovitosti.

Ročně jsou však v České republice evidovány průměrně jeden až dva smrtelné případy, které jsou trestním právem klasifikovány většinou jako usmrcení z nedbalosti. Letos v září například Nejvyšší soud potvrdil trest pro myslivce, který omylem zastřelil trampa spícího na poli.

Předejít nehodám s mnohdy fatálními následky pomáhají hromadné chytré komunikační prostředky, ať už jde o obecní rozhlas či jeho moderní podobu formou mobilního rozhlasu.

„Občané od své obce či města získají prostřednictvím telekomunikačních zařízení informaci o tom, že se v okolí obce pořádá hon. Pravděpodobnost zranění se tak markantně snižuje," vysvětlil Ondřej Švrček, provozovatel služby Mobilní rozhlas. Tato služba ale neřeší problém, kdy se dané místo chystají navštívit obyvatelé jiných obcí. Informovanost občanů o probíhajícím honu je tak stále na nízké úrovni.

„Na kdejakou kravinu se vztahuje oznamovací povinnost a na hony ne. Tady nejde o to, aby se ten, koho to zajímá, pídil po osobě, která má informace, a volal, ale aby to bylo předem zveřejněné, například na webu města," uvedl rozhořčený občan.

Podobně si stěžují zejména kynologové. Myslivecká stráž nebo myslivecký hospodář totiž mají ve stanovených případech právo psa zastřelit. To se nevztahuje například na psy lovecké a služební.

„Dnes se mi známý svěřil, že jeho pes běžně honí zvěř a o víkendu dokonce zakousl srnče. Má západosibiřskou Lajku, tedy loveckého psa. Takže ze zákona plyne, že jeho pes může takhle řádit a nesmí být zastřelen a můj mírumilovný voříšek, který sežere maximálně myš, může být beztrestně zastřelen. To se mi chce až brečet," uvedla jedna z majitelek psů.

„Soused myslivec, který bydlí asi 150 metrů od nás, měl hárající fenu. Náš pes za ní utekl k němu na zahradu a on ho zastřelil," stěžuje si další.

Pro turisty, majitele psů i houbaře je tak nejbezpečnější strávit hodiny hledáním informací a voláním na příslušná místa, aby si mohli být jisti, že na výletě nedojdou k úhoně.