"Během posledního koupání, protože druhý den měly děti odjíždět domů, v odpoledních hodinách si děti hrály v bazénu. V jeden okamžik došlo k přelití většího množství vody z bazénu a tak se voda dostala až k zásuvce, kde byla připojená filtrace. Tím došlo k tomu, že zásuvka začala probíjet a vodou a mokrým povrchem se napětí dostalo až k blízkosti bazénu. Děti, které chtěly opustit bazén a stouply na mokrý povrch ucítily brnění a samozřejmě se lekly a některé začaly brečet. Hlavní vedoucí okamžitě doběhla pro správce areálu, který běžel vypnout proud a filtraci.

Ačkoli nikdo z třiadvaceti dětí a tří vedoucích, kteří byli v daný okamžik v bazénu, nejevil známku zranění ani větších obtíží kromě brnění nohou u pár dětí, rozhodli se vedoucí areálu a tábora zavolat lékaře, aby děti pro jistotu prohlédl. Předpokládali jsme, že přijede sanitní vůz s přenosným EKG, naměří dětem hodnoty a poté lékař rozhodne, co bude dál. Žel takový sanitní vůz k dispozici nebyl a proto lékař rozhodl odvézt děti do okolních nemocnic, aby zde EKG provedli. Pro urychlení převozu byl povolán autobus od Hasičského záchranného sboru a další sanitní vozy. Vedoucí tábora o situaci informovali rodiče.

Většina dětí a všichni tři vedoucí se během pár hodin do areálu vrátili s tím, že jim nic není. Pouze tři děti zůstaly pro jistotu v litoměřické nemocnici na pozorování, ale druhý den si je vyzvedli rodiče s tím, že jsou děti v pořádku.

To co následovalo se ovšem dá nazvat šířením poplašné zprávy a mediální šílenství. Ještě večer přinesla média zprávu o tragédii a úrazu elektrickým proudem velkého počtu dětí a několika dospělých. Zajímavé je, že ačkoli na místě ještě nebyl nikdo z novinářů, na internetu už se spolu se zprávou objevily první fotografie. Poté dorazily štáby všech hlavních televizí.

Jak už to bývá, k celé nešťastné události došlo souhrou několika na sebe navazujících chyb. Protože byla technologie připojena ke starému rozvodu elektřiny, nebyl přívod krytý proudovým chráničem. Protože po jarní údržbě došlo k přemístění filtrací na jiné místo, byl použit nevhodný prodlužovací kabel. Tím, že došlo k přelití většího množství vody z bazénu, došlo k neštěstí.

Je těžké spekulovat, co se mohlo nebo nemohlo stát. Stala se chyba vinou selhání jedince, který za ni ponese zodpovědnost. Lidé dělají chyby a po bitvě je každý generál. Podstatné je, že se nikomu nic nestalo, ale to podstatnější je, vzít si ponaučení do budoucna, aby nikdy k ničemu podobnému nedošlo.

V areálu samotném dojde k opakované revizi elektřiny. Po konzultaci se soudním znalcem, který místo neštěstí ohledal, dojde k přemístění technologie nad úroveň hladiny bazénu a veškerá elektroinstalace pod její úrovní bude odstraněna. Samozřejmě bude celá elektrická část technologie čištění bazénu krytá proudovým chráničem. Tím by měla být eliminována veškerá rizika.

Chtěl bych poděkovat vedoucím tábora, záchranářům a hasičům za profesionální přístup. Chtěl bych se opět omluvit rodičům všech dětí, že k něčemu takovému došlo. Chtěl bych vzkázat všem těm, kteří se dostanou do podobné situace, že zdraví dětí je to nejdůležitější."

Petr Lébr
chybující správce areálu

Poznámka redakce: I přes opětovné telefonické a písemné žádosti redakce o vyjádření do této chvíle situaci nikdo z vedení areálu ani táborového pobytu nepřiblížil ani nevysvětlil.