Realizační tým lesní správy se zde tak jako při předchozích akcích sešel se spolupořadateli, kterými byli Místní lidová knihovna Kostomlaty a Správa CHKO České Středohoří. Trasa vedla Oparenským údolím od Malých Žernosek směrem na Oparno a na ní bylo 6 stanovišť, kde se lidé mohli seznámit nejen s lesem a jeho prostředím, ale i s lesnickými disciplínami a ochranou přírody v tomto regionu.

Na počátku trasy, po prezenci, obdrželi účastníci kartičky, na kterých byla vyjmenována jednotlivá stanoviště a co se na nich návštěvníci dozvědí. Zároveň sloužily jako poukázka k občerstvení na konci trasy.

Hned na začátku se návštěvníci seznámili s rostlinami, keři a stromy lesa, které byly s odborným výkladem demonstrovány na připravených ukázkách. Dále se seznámili s obvyklými značkami v lese (piktogramy). Stanoviště CHKO vypovídalo o ochraně přírody a o Chráněné oblasti České středohoří.

Po něm byla pro ty nejmenší soutěž s kouzelnou oparenskou vílou. Následné zastávky se již týkaly lesnických disciplín, jako je pěstební činnost, jak se les sází, pěstuje a jaké pomůcky a nářadí k tomu slouží. Než došli na další stanoviště, které se týkalo lesní taxace, přípravy, výroby a těžby dřeva, uplynulo jim obrazně 90 let života lesa.

Zde se dozvěděli něco o lesnických výpočtech, pomůckách, evidenci a přípravě výroby dříví, vlastní výrobě a dalších činnostech až po cestu dřeva k dalšímu zpracování. Návštěvníci si na vlastní kůži vyzkoušeli měření výšek a vzdáleností lesnickými pomůckami, byl zde ukázán sbírkou brouků i hmyzí svět v lese a ochrana, kterou lesníci musí provádět proti broukům ničícím jejich práci, kůrovcům.

Poté již trasa mířila na louku u kempu Jordán, kde bylo zastavení poslední – občerstvení.

Dne s Lesy ČR se zúčastnilo 317 návštěvníků. Z toho bylo 144 dospělých a 173 dětí.

Příští Den s Lesy ČR na Lesní správě Litoměřice v podzimním období bude probíhat u Kostomlat pod Milešovkou na části naučné stezky Lesů ČR Březina.