„Narodil jsem se 29. srpna 1946 jako výplod poválečné radosti mých rodičů," usmívá se pod fousy vystudovaný novinář, někdejší redaktor Svobodného slova.

Dlouholetý spolupracovník Národního muzea, Národní galerie i mnichovské kulturní společnosti Adalberta Schiffera je však dle svých slov pyšný hlavně na své objevy učiněné v oblasti dějin umění, hlavně pak malířství.

V Litoměřicích je ovšem známý hlavně jako dlouholetý odborný pracovník zdejšího muzea. Potřebuje-li někdo informaci o historii Litoměřic, volá Oldřichu Doskočilovi, který je v tomto ohledu nevyčerpatelnou studnicí informací.

close Oldřich Doskočil info Zdroj: Eva Břeňová zoom_in

Mnoho z nich zveřejnil v publikacích, které již vydal, na další se teprve chystá. Patří mezi ně i kniha, jež přiblíží dosud nepublikované zajímavosti o litoměřickém hřbitově.

„A zapomenout nesmíme ani na fakt, že Olda byl hlavním organizátorem Máchových Litoměřic, tedy festivalu grafiky, kresby a fotografie celostátního významu, jehož patronem byl spisovatel Ludvík Kundera," připomněl zastupitel Petr Hermann.

Eva Břeňová