„Okružní křižovatka byla zřízena jen jako dočasné řešení kvůli změně zatížení křižovatky z titulu vedení objízdných tras po dobu stavby dálnice D8," vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Okružní křižovatka byla provizorně vyznačena pouze betonovými svodidly a dopravním značením bez dalších stavebních úprav. Neodpovídala prý požadovaným technickým parametrům pro okružní křižovatky. Po dokončení úseku D8 Lovosice - Bílinka její potřeba pominula. V období od dubna do června se tak křižovatka znovu stane stykovou.

„Ke změně dojde současně s opravou živičného povrchu silnice I/15 v tomto úseku," dodala Ledvinová.

„K navrhované místní úpravě provozu se dne 4. února kladně vyjádřila Policie ČR, Dopravní inspektorát Litoměřice," stojí v textu veřejné vyhlášky s oznámením o odstranění svislých dopravních značek.