Informační centrum zajišťuje: Poskytování osobních, písem-ných a telefonických informací účastníkům řízení. Podávání informací o stavu řízení. Zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám. Pořizování kopií ze soudních spisů. Vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu.

„Pro nahlížení do spisu je lépe se předem objednat telefonicky, nebo prostřednictvím emailové adresy," píše soud v oznámení. Infocentrum je v litoměřické ulici Na Valech.