OPRAVÍ SILNICE
Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet ve výši 30,1 milionu korun. Na straně výdajů se například počítá s 900 tisíci korunami na rekonstrukci dalších komunikací, necelé dva miliony půjdou do bytového hospodářství a milion korun na pokrytí asistenční a pečovatelské služby.

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY
Strategický plán zahrnuje vybudování chodníku do místní části Hrdly, okružní křižovatky v místě vyústění Tylovy ulice do Masarykovy, propojení města s Terezínem cyklostezkou podél Ohře nebo vybudování komunitního centra pro seniory.

Plán byl navíc rozšířen o záměr výstavby tělocvičny v prostoru dvora ZŠ. V přehledu akcí na příští rok je zařazen mezi novinkami květnový Hudební festival EGER Fest 2017, který město podpoří i finančně.