Poprvé přitom byly ohradníky použity v letošním roce na Roudnicku, Litoměřicku, Lovosicku a Žatecku.

Kilometrů bude více

„Nyní je již jasné, že pachové ohradníky budou v příštím roce opět použity na letošních sto dvaceti kilometrech vybraných úseků silnic. K tomu se připojí ještě řada dalších okresů, například Chomutovsko a další. Letošní výsledky jsou jednoznačné. Pachové ohradníky mají výrazný vliv na vyšší bezpečnost provozu,“ uvedl Karel Hrouzek, který má na starost státní správu lesů v působnosti roudnického městského úřadu a rovněž stojí za zahájením projektu pachové ohradníky.

Na uvedených 120 kilometrech silnic se letos ve srovnání s loňským rokem snížil počet kolizí automobilů se zvěří o sedmdesát procent.

Ve čtvrtek proběhla v litoměřické Kolibě celostátní konference zástupců odborů dopravy měst z celé republiky. Ohlasy na pachové ohradníky zde byly pozitivní. Řada měst přislíbila zapojení do tohoto projektu.

Odbory dopravy mají totiž nejčastěji hlavní slovo v použití pachových ohradníků.

Právě odbory dopravy a jeden odbor životního prostředí jednotlivých měst zajistily financování celé akce v letošním roce. Šlo především o nákup materiálu, samotnou aplikaci ohradníků pak prováděli myslivci. „V letošním roce umožnil širší použití pachových ohradníků odbor dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje spolu s odbory dopravy měst Litoměřice, Roudnice, Louny, Žatec a lovosický odbor životního prostředí,“ shrnul již před časem Karel Hrouzek.

Podporu také v dalším roce přislíbil například Ivo Perna, vedoucí odboru dopravy litoměřického městského úřadu. „Tuto záležitost budeme rozhodně podporovat i nadále. Nyní je již potvrzené, že pachové ohradníky mají pozitivní přínos. Chrání zdraví řidičů, materiální hodnoty vlastníků motorových vozidel a další. Dnešní jednání bylo pozitivně hodnoceno, doufám v další rozvoj pachových ohradníků,“ sdělil Ivo Perna po konferenci.

BESIP: Souhlasíme

Přínos ohradníků ocenil také Jan Pechout z BESIPu. „Každá iniciativa v tomto ohledu je vítána. Statistiky ukazují, že zhruba 4–5% dopravních nehod jsou způsobeny vstupem zvěře do vozovky. Při těchto nehodách zahyne každý rok v průměru pět lidí a tisíce kusů zvěře,“ uvedl Jan Pechout.

Co jsou pachové ohradníky:

Hlavní součást pachového ohradníku se skládá z pro člověka i zvěř nepříjemně páchnoucích látek. Jde o pachy vlka, medvěda, rysa a například lidského potu.
Ohradníky mají nejčastěji podobu PUR pěny nastříkané na latích nebo patnících podél silnic. Do pěny je nanesena uvedená zapáchající látka ze speciálních přípravků. Myslivci ohradníky umístili do míst, kde dochází ke kolizím automobilů a zvěře nejčastěji. Ohradníky nemají za úkol zamezit zvěři v migraci. Mají je pouze nasměrovat do míst, kde je přechod silnice bezpečnější.