„Během této odstávky se budou realizovat projekty údržbové i investiční povahy, které nelze provést za běžného provozu," sdělil v tiskové zprávě Jan Koubský, manažer životního prostředí Mondi Štětí.

Podle Koubského je odstávka zaměřena na dokončení některých investičních projektů a současně je zaměřena na čištění, kontroly a revize zařízení.

Jenže odstávka znamená pro obyvatele Štětska i znečištěné ovzduší. „Vzhledem k postupnému odstavení technologií může dojít k dočasnému zhoršení kvality ovzduší a k hluku," informoval manažer životního prostředí Mondi. „Ke zhoršení kvality ovzduší může dojít především na začátku a konci odstávky."

Koubský tvrdí, že v průběhu odstávky by emise zapáchajících látek neměla převyšovat běžný provoz.

Mondi plánuje během odstávky vypouštění provozních médií a čištění technologie.

„Odpadní vody z těchto prací budou zpracovány na čistírně odpadních vod, předpokládáme pouze mírné zhoršení účinnosti čištění, které by nemělo mít dopad na plnění stanovených emisních limitů," uvedl Koubský.

Podle harmonogramu má 3. října dojít k odstavení regeneračního kotle, což má mít dopad na emise. „Emise slabých zapáchajících plynů nebudou po odstavení RK9 produkovány z důvodu odstavení varen," sdělil Koubský z Mondi.

Ve stejný den dojde i k odstavení spalovny silných zapáchajících plynů. „Emise silných plynů nebudou během odstávky vypouštěny. Možné krátkodobé výpadky z důvodu nestability produkce zapáchajících plynů při nájezdu technologie. Provoz spalovny bude na záložní hořák po dobu produkce zapáchajících plynů," dodal manažer životního prostředí v Mondi.

Z důvodu nájezdu regeneračního kotle 10. října, což má být datum konce odstávky, má dojít k zahájení spalování slabých zapáchajících látek.

„Při plánování těchto činností jsme se snažili maximálně zkrátit rozsah prací s ohledem na riziko obtěžování obyvatel Štětí zápachem a maximální ochranu životního prostředí. V rámci odstávky plánujeme uskutečnění několik investičních a údržbových prací," dodal Koubský z Mondi Štětí.